Megvétetett Gyõr vára 1598–1998
Gyõr, Xantus János Múzeum

Nyitva: 1998. VIII. 23-ig
1598. március 28-ról 29-re virradó éjszaka az Adolf von Schwarzenberg és Pálffy Miklós vezette keresztény hadak meglepetésszerû támadással, a Fehérvári kaput petárdával berobbantva, visszafoglalták a töröktõl Gyõr várát. Ennek a maga korában is nagy visszhangot kiváltó eseménynek négyszázadik évfordulója alkalmából a Xántus János Múzeum és a gyõri Városi Levéltár nagyszabású emlékkiállítást rendezett a múzeum Rómer-termében. A korabeli metszetek révén a látogató nyomon követheti miként épült ki a XVI. század közepére a legkorszerûbb erõdépítészeti elvek nyomán az „egész kereszténység, de különösen az osztrák tartományok és Bécs" védõbástyájává Gyõr vára, majd miként esett el 1594-ben s került ismét kersztény kézbe négy év múlva. A grafikai anyagot korabeli fegyverek egészítik ki s teszik szemléletesebbé. Egy korabeli petárda, a míves kardok, berakásokkal ékes puskák és pisztoly mellett külön kiemelendõ a kiállítás egyik legreprezentatívabb darabja, Pálffy Miklós pompás félvértje.
Az események hírét számos röplap és mûvészi kivitelû emlékérem terjesztette, a török, magyar s osztrák szereplõk arcvonásait portrémetszetek és festmények örökítették meg. Néhány tárló erejéig a kiállítás igyekezett a korabeli környezetet is felvillantani magyar s német ötvösmûvek valamint török használati és dísztárgyak segítségével.
Gyõr városának polgárai az elmúlt évszázadok során folyamatosan ápolták a visszafoglalás és ezzel együtt Pálffy és Schwarzenberg emlékét. Errõl tanúskodnak az évenkénti körmenetek, a nyomtatásban megjelent prédikációk, a két hõsnek a város- és megyeházán elhelyezett portréi, Pázmándi Horváth Endre drámai mûve, a XIX–XX. századi festmények s emlékmûtervek. A sokrétû, különbözõ mûfajokat felvonultató anyag a rendezõ intézmények mellett a Nemzeti Múzeum, a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár gyûjteményeibõl állt össze. A kiállításhoz katalógus is készült, amely Pálffy Géza történész bevezetõ tanulmánya után a bemutatott tárgyak leírását tartalmazza, valamint német s angol nyelvû rezümét.