A Petrich-gyûjtemény Komlón

Dr. Petrich Károly, a magyar rovartani kutatások közismert személyisége, a hazai faunakutatás kiemelkedõ alakja, a Magyar Rovartani Társaság 1994-ben Frivaldszky Emlékplakettel kitüntetett tagja.

A Velencei-hegységben közel ötven éven át végzett tudományos igényû gyûjtéseket. Mintegy 30 ezer darabos, 1919 fajt felvonultató, példás muzeológiai igénnyel összeállított, döntõen lepkékbõl álló magángyûjteményét a komlói múzeum természettudományi gyûjteményének adományozta. A gyûjtemény a tudományos vizsgálatok számára hozzáférhetõ. A múzeumlátogatók 1998. év folyamán idõszaki kiállítás formájában tekinthetik meg.

Fazekas Imre
gyûjteményvezetõ