Tartalom / Contents

Archeometriai Műhely 2009/4. szám

Cikkek / Articles

 

 

 

Szemelvények a “Természettudományos vizsgálatok régészeti és művészettörténeti alkalmazása fiatal kutatók előadásában” c. archeometriai előadóülés anyagából / Papers from the 12.11. 2009. Meeting of the Archaeometry Society of the X. Commission of the HAS: "Natural scientific investigation of archaeological and art objects by young scholars"

Program

Havancsák Izabella, Bajnóczi Bernadett, Szakmány György, Kreiter Attila, Szöllősi Szilvia, Gáti Csilla

:

A petrográfiai vizsgálatok jelentősége a kelta kerámiák grafitos soványítóanyagának proveniencia meghatározásában / Significance of petrographic investigations in the determination of provenance of graphitic temper in Celtic ceramics

1-14

Horváth Eszter, May Zoltán, S. Kovács Judit, Tóth Mária

 

An early medieval buckle with cloisonné decoration. The localization of workshop area by archaeometrical investigation / Egy kora középkori cloisonné díszes övcsat. A műhelykörzet lokalizálása archeometriai módszerekkel

15-30

Gherdán Katalin

:

7000 év kerámiái – Vörs, Máriaasszony-sziget őskori kerámialeleteinek archeometriai összehasonlító vizsgálata területi kitekintéssel / Pottery sequence of 7000 years: archaeometrical study of pottery finds from Vörs, Máriaasszony-sziget

31-36

Zöldföldi Judit

:

Fehér márványok sikeres eredetmeghatározásának feltételei (avagy a sikertelen eredetmeghatározás okai) / Conditions for successful provenance studies of white marbles

37-52

Lakatos Szilvia, Bajnóczi Bernadett, Tóth Mária

:

Az archeometria lehetőségei és határai az “Enyedi Iuno” márványszobron végzett vizsgálatok alapján / Potentials and limits of archaeometry based on studies of the “Juno Enyedi” marble statue

53-64

Havasi Krisztina

:

1200 körüli kisarchitektúra a középkori egri székesegyházból. Művészettörténeti kérdések és természettudományos vizsgálatok / Fragmenst from the Eger Medieval Cathedral around 1200. Art historical questions and archaeometrical examinations.

 65-70

Közlemények / Other communications 

 

Gál Erika

:

Könyvismertetés / Book review

Zbigniew M. Bocheński & Teresa Tomek (2009): A key for the identification of domestic bird bones in Europe: Preliminary determination. Institute of Systematics and Evolution of Animals.

Teresa Tomek & Zbigniew M. Bocheński (2009): A key for the identification of domestic bird bones in Europe: Galliformes and Columbiformes. Institute of Systematics and Evolution of Animals.

71-72

Székely Balázs

:

Két érdekes archeometriai szakmai találkozó Ausztriában / Two interesting archaeometry events in Austria

72-73

Lektorok

:

Az Archeometriai Műhely 2009. évfolyamának lektorai

73

*

A 2009/4. szám nyomtatási költségeket az OTKA K 62874 sz. kutatási téma támogatta