Tartalom / Contents

Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop No. 2013/1.

Előadóülés a Tudomány Napja tiszteletére
„Magyar részvétel a leuveni 39. Nemzetközi Archeometriai Szimpóziumon”

2012.11.15

Program

Cikkek / Articles

T. Biró Katalin

:

39. Nemzetközi Archeometriai Szimpózium (2012. május 28. – június 1, Leuven, Belgium) / 39th International Symposium on Archaeometry

1-4

Vanicsek Katalin, Szakmány György, Horváth Ferenc, Kreiter Attila, Bendő Zsolt

:

Előzetes eredmények Hódmezővásárhely-gorzsai tell késő neolit kerámiáinak (Tisza-kultúra Gorzsa-csoport) vizsgálatáról / Preliminary results of Late Neolithic ceramic analysis from Hódmezővásárhely-Gorzsa (Tisza Culture, SE Hungary)

5-12

Thiele Ádám, Török Béla, Költő László

 

:

A foszfor szerepe a vas somogyi archeometallurgiájában – avar és Árpád-kori vaskohászatból származó somogyi salakok SEM-EDS vizsgálata / The role of phosphorus in the archaeometallurgy of iron: SEM-EDS analysis on slag samples from Avar and Árpád-age bloomery workshops of Somogy County

13-22

Török Béla, Kovács Árpád, Barkóczy Péter, Kristály Ferenc

:

Ordacsehi-Csereföld kelta településéről származó vassalak és vastárgyak anyagvizsgálata és  készítés-technológiai vonatkozásai / Materials testing and production technology investigation of iron tools and slag from a Celtic settlement of Ordacsehi-Csereföld

23-32

T. Biró Katalin, Józsa Sándor, J. Szabó Katalin, M. Virág Zsuzsanna

:

Duna: a nagy szállítószalag / Danube: the big prehistoric conveyor belt

 

33-50

Bendő Zsolt, Oláh István, Péterdi Bálint, Szakmány György, Horváth Eszter

:

Csiszolt kőeszközök és ékkövek roncsolásmentes SEM-EDX vizsgálata: lehetőségek és korlátok / Non-destructive SEM-EDX analytical method for polished stone tools and gems: opportunities and limitations

 

51-66

Oláh István, Ligner Jácint, Bendő Zsolt, Szakmány György, Szilágyi Veronika

:

Különösen gazdag kőbalta és csiszolt kőeszköz leletegyüttes előzetes vizsgálati eredményei Diósviszlóról / Preliminary results on a unique collection of axes and polished stone tools from Diósviszló

67-82

Szakmány György, T. Biró Katalin, Kristály Ferenc, Bendő Zsolt, Kasztovszky Zsolt, Zajzon Norbert

:

Távolsági import csiszolt kőeszközök nagynyomású metamorfitokból Magyarországon / Long distance import of polished stone artefacts: HP metamorphites in Hungary

 

83-92

Közlemények /Other communications

T. Biró Katalin

:

Archeometriai Műhely X. évfolyam

 

93

Czajlik Zoltán, Bödőcs András, Bartus-Szöllősi Szilvia

:

Az Aerial Archaeology Research Group (AARG) nemzetközi konferenciája

93-94