Tartalom / Contents

Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop No. 2015/1.

Mikroszkóptól a reaktorig: az utóbbi évtizedek fejlődése a régészeti fémleletek analitikájában

Előadóülés a Tudomány Napja tiszteletére
2014.11.27.

 

Cikkek / Articles

Márton Zsuzsanna, Csóka Ádám

 

:

Lézerindukált plazmaspektroszkópia: az archeometriai és restaurátori elemanalitika gyors és hatékony eszköze / Laser Induced Plasma Spectroscopy: a quick and efficient tool for element analysis in Conservation and Archaeometry

 

1-6

Török Béla

:

Archeometallurgia és/vagy archeometria:  összhang és egyedi vonatkozások az ARGUM projektjeinek tükrében / Archaeometallurgy and/or Archaeometry:  consistency and specifities from the point of view of the ARGUM’s projects

7-14

Mertinger Valéria, Benke Márton

 

:

Fémleletek röntgendiffrakciós vizsgálatainak speciális lehetőségei / Special X-ray diffraction methods for metallic artifacts

 

15-24

Kasztovszky Zsolt, Maróti Boglárka

 

:

Ezüsttárgyak neutronos vizsgálatának lehetőségei és nehézségei / Potentials and limitations of Neutron-Based Methods in Archaeometry of Silver

25-32

További cikkek / Regular articles

 

Baricza Ágnes, Bajnóczi Bernadett, Szabó Máté, Szabó Csaba, Tóth Mária

 

:

Különböző korú Zsolnay épületkerámiák összehasonlító anyagtani vizsgálata / Comparative material examination of Zsolnay architectural ceramics of different age

 

33-50

Közlemények /Other communications

 

Ilon Gábor

:

Könyvismertetés - Bertók Gábor – Gáti Csilla: Régi idők – új módszerek c. könyvéről

51-52