Tartalom / Contents

Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop No. 2015/3.

„Az archeometriai kutatás táguló körei”

MTA Archeometriai Albizottság előadó ülés

2015. november 10.

Cikkek / Articles

Kürthy Dóra, Szakmány György, Józsa Sándor, Szabó Géza

:

A regölyi vaskori sírhalom kerámiáinak előzetes archeometriai vizsgálati eredményei / Preliminary archaeometric results of ceramics from the Iron Age mound grave in Regöly

163-176

Nagy Anna, Szakmány György

:

Savariában talált rhodosi amphorák petrográfiai elemzése / Petrographic analysis of Rhodian amphorae from Savaria

177-188

Piros Réka Ágnes

:

Egy „magyarországi”, préselt aranyozott ezüstlemezes leletegyüttes röntgenfluoreszcens vizsgálatának előzetes eredményeiről és a lehetséges problémákról / The preliminarily results from the XRF analysis of a pressed, gilded silversheeted assemblage from ’Hungary’ and its possible problems

189-194

Mertinger Valéria, Benke Márton, Vízer Zsuzsanna, Sepsi Máté, Kárpáti Viktor

:

Római kori ezüsttárgyak előállításának rekonstruálása roncsolásmentes röntgendiffrakciós vizsgálattal / Reconstruction of production methods of silver artefacts from the Roman Age using a non-destructive x-ray diffration technique

195-204

További cikkek / Regular articles

Kenéz Árpád, Szabó Máté, Pető Ákos

:

Régészeti növénytani adatok Cserdi–Horgas-dűlőben fekvő római villa gazdaságtörténetéhez / Archaeobotanical data on the economy of the Roman villa of Cserdi–Horgas-dűlő (Baranya county, Hungary)

205-220

Kenéz et al.

 

Melléklet

 

Árvai Mátyás, Kohán Balázs, Kern Zoltán

:

Egy festett táblakép faanyagának vizsgálata nagy felbontású digitális fénykép felhasználásával / Dendrological investigation of the wood of a panel painting assisted by digital image

221-228

Közlemények /Other communications

Kasztovszky Zsolt

:

Az Európai Közösség IPERION CH projektje – Mit jelent a magyaroknak?

229-230

Mozgai Viktória

:

Beszámoló az Archaeometallurgy in Europe IV (4AIE) konferenciáról

231-232

Melis Eszter

:

A Rómer bicentenáriumról és az Arrabona 51. 2013. (2015) kötetéről

232-238