Tartalom / Contents

Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop No. 2018/1.

“Archeometria – Kulturális örökség – Restaurálástudomány”

MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága éves előadó ülése
2017. november 29.

Program

Cikkek / Articles

KÜRTHY Dóra, SZAKMÁNY György, JÓZSA Sándor, FEKETE Mária, SZABÓ Géza

:

A regölyi vaskori kerámiatöredékek archeometriai vizsgálatának új eredményei / New archaeometric results of Iron Age ceramics from Regöly

1-12

MOLNÁR Karola, SZILÁGYI Veronika, WOLF Mária, TÓTH Mária

:

Kecskemét-Nagykőrösi utca 7–9. lelőhely késő középkori-kora újkori fehérre égő kerámiáinak archeometriai (ásvány-kőzettani) vizsgálata / Archaeometric (petro-mineralogical) study of Late Medieval-Early Modern Period white pottery from Kecskemét-Nagykőrösi utca 7–9 site

13-28

OSVÁTH, Zsófia, FÓRIZS, István, SZABÓ, Máté, BAJNÓCZI, Bernadett

:

Archaeometric analysis of some Scythian and Celtic glass beads from Hungary / Néhány magyarországi szkíta és kelta üveggyöngy archeometriai vizsgálata

29-44

GYÖRKÖS Dorottya, BAJNÓCZI Bernadett, SZAKMÁNY György, BALOGH-LÁSZLÓ Emese, SZABÓ Máté, TÓTH Mária

:

A besztercebányai (Banská Bystrica) típusú kályhacsempék archeometriai kutatásának előzetes eredményei / Preliminary results of the archeometric investigation on the so-called Besztercebánya/Banská Bystrica type stove tiles

45-56

GYÖRKÖS et al.

:

Appendix

 

Egyéb cikkek / Regular articles

PÉNTEK, Attila

:

Legénd−Hosszú-földek, a new open-air Aurignacian site in the Cserhát Mountains (Northern Hungary) / Legénd−Hosszú-földek, új nyílt színi aurignacien lelőhely a Cserhát hegységben (Észak-Magyarország)

 

57-74

Közlemények /Other communications

DIAS, Isabel

:

42. Nemzetközi Archeometriai Szimpózium / The 42nd International Symposium

75

GÖMÖRI János

:

„A színesfémművesség évezredei a Kárpát-medencében". Országos konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2018. november 14-15.

76