Tartalom / Contents

Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop No. 2020/1.

Archeometria: tradíció és innováció

MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága előadó ülése

2019.12.2.

 

Archaeometry: tradition and innovation

Annual meeting of the Archaeometry Committe of the Xth (Geochemical, Mineralogical and Petrographical) section of the Hungarian Academy of Sciences

02.12.2019.

 

Cikkek / Articles

SZILÁGYI, Veronika; T. BIRÓ, Katalin; BRANDL, Michael; HARSÁNYI, Ildikó; MARÓTI, Boglárka & KASZTOVSZKY, Zsolt

:

A kárpát-medencei radiolarit nyersanyagok szöveti típusai és geokémiai jellegei / Fabric types and geochemistry of radiolarite raw materials in the Carpathian Basin

1-30

SZILÁGYI et al.

:

Melléklet / Appendix

 

SCSIEV, Haszan; CSIBIROV, Alekszej; SZABÓ, Géza; BARKÓCZY, Péter; JUHÁSZ Laura & GYÖNGYÖSI Szilvia

:

A Koban kultúra Tli  falunál (Dél-Oszétia) feltárt temetőjének 350. sírjában  előkerült bronz lemezöv archaeometallurgiai vizsgálata / The archaeometallurgic examination of the bronze plate belt found in tomb 350 of the Tli graveyard of the Koban Culture (South Ossetia)

31-42

GYÖRKÖS, Dorottya; BAJNÓCZI, Bernadett; SZAKMÁNY, György; SZABÓ, Máté & TÓTH, Mária

:

Mázas és mázatlan késő római kerámiák Környe külterületéről – az alaptestek petrográfiai és röntgen-pordiffrakciós vizsgálati eredményei / Petrographic and XRD studies on the ceramic body of Late Roman glazed and non-glazed vessels from the vicinity of Környe (Hungary)

43-56

GYÖRKÖS et al.

:

Melléklet / Appendix

 

VARGA Tímea

:

Kötőanyag vizsgálati lehetőségek napjainkban: egy doktori kutatás tapasztalatainak és eredményeinek összegzése / Binding media examinations in recent days - the summary of the results and observations of a doctoral thesis

57-66

BOZI, Róbert & SZABÓ, Géza

:

Permanent marks left by work and the way of life on horses’ metatarsus bones - determining the use of horses in archaeology using an osteometric method / A munkavégzés és az életmód maradandó nyoma lovak lábközépcsontján - régészeti korú lovak használati módjának meghatározása osteometriai módszerrel

67-86

BOZI & SZABÓ

:

Melléklet / Appendix

 

KASZTOVSZKY Zsolt; SZENTMIKLÓSI László; KIS Zoltán; SZILÁGYI Veronika; MARÓTI Boglárka; HARSÁNYI Ildikó; BELGYA Tamás; GMÉLING Katalin; BAJNOK Katalin; LEN Adél; KÁLI György; KOVÁCS Imre; SZŐKEFALVI-NAGY Zoltán & ROSTA László

:

A Budapesti Neutron Centrum részvétele az európai örökségtudományi kutatásokban / Participation of the Budapest Neutron Centre in the European Heritage science projects

 

87-92

További cikkek / Regular articles

 

BILLER Anna Zsófia

:

Lovak az ember szolgálatában a túlvilágon is… Egy vaskori lelőhelyrész és egy római kori kocsisír állatmaradványai Budapest III. kerület csillaghegyi Árpád Forrásfürdő – Pusztakúti út 2-6. (hrsz: 61826/1) lelőhelyről / Horses in the service of men even in the afterlife…  Animal remains of an Iron Age site and a Roman carriage burial in Budapest district III, Csillaghegy, Árpád Forrásfürdő - Pusztakúti road 2-6 (topographical number: 61826/1)

93-104

Közlemények / Other communications

KISS, Viktória & KASZTOVSZKY, Zsolt

:

Konferencia beszámoló: Az Európai Régészek Szövetsége 26. éves és első virtuális konferenciája

 

105-108

FREUND, Kyle

:

Konferencia meghívó: IOC 2021

108

 

 

IOC 2021: 3 körlevél