Az Archeometriai Mûhely korábbi rendezvényei

 

Dátum

Elérhetõ információ

2009.10.29

Kora-neolitikus közösségek kõeszközeinek archeometriai vizsgálata Prompt Gamma Aktivációs Analízissel – különös tekintettel a radiolaritokra és obszidiánokra (Horvát-magyar együttmûködési program 2008-2009 projektzáró)

2009.03.31.

Régészet – Geológia - Talajtan - hogy is állunk a környezet-rekonstrukcióval?

2008.11.03.

ISA 37 - Beszámoló a konferenciáról - A konferencián elhangzott magyar elõadások és poszterek

2008.08.25

Vértes László emlékülés

2008.05.30

Kora-neolitikus közösségek kõeszközeinek archeometriai vizsgálata Prompt Gamma Aktivációs Analízissel – különös tekintettel a radiolaritokra és obszidiánokra (Horvát-magyar együttmûködési program 2008-2009 projektindító)

2007.03.07

MÖB-DAAD 2005-2006, projektzáró - A magyar kerámia-archeometriai kutatások: helyzet az EMAC'07 elõtt

2007.02.12

Kretzoi Miklós és a régészet interdiszciplináris vonatkozásai

2006.03.29.

Megjelenítési technikák a régészetben archeometriai eszközökkel (2)

A tárgyak belsejében. Neutron analitikai alapú megjelenítési technikák mûtárgyak vizsgálatában

2006.03.13.

Megjelenítési technikák a régészetben archeometriai eszközökkel (1)

A lelõhely. Leletfelderítési módszerek és eredmények

2005.12.16.

New technologies and their application to culture heritage preservation and enhancement / Nuove Tecnologie e loro applicazioni alla conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali / (Új technológiák és alkalmazásuk a kulturális örökség védelmében és gyarapításáért

2005.04.21.

Mûemléki kõanyagok vizsgálata

2005.03.08.

Magyarországi újkõkori kerámiák archeometriai vizsgálata… (projektindító)

2004.09.20.

ISA 34 - Beszámoló a konferenciáról. A konferencián elhangzott magyar elõadások és poszterek

2003.11.24

Kerámia: a formán túl

2002.10.08.

Archeometriai Mûhely- Magyarországi római és középkori márvány- és mészkõleletek archeometriai vizsgála (projektzáró ülés)

2002.04.09.

Régészeti-Talajtani séta

2001.07.12

Archeometriai Mûhely- Régészet és talajtan

2001.03.27. 

Magyarországi római és középkori márvány- és mészkõleletek archeometriai vizsgála (projekindító)

2000.02.07

KFKI Prompt-Gamma Labor bemutatkozása