Copyright

Az Archeometriai Műhely c. folyóiratban (HU ISSN 1786-271X) megjelent cikkek szerzői és egyéb jogai a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik meg. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A szerkesztett változat szerzői jogai (layout) a kiadó Magyar Nemzeti Múzeumot illetik meg. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni.

Copyright

In the papers published in the periodical Archaeometry Workshop of the Hungarian National Museum (HU ISSN 1786-271X), the copyright and other privileges are owned by the author/owner of the document. If the author or owner expressly specifies conditions regarding the distribution and usage somewhere in this text, then those terms overrule the limitations stated below. Furthermore he or she is responsible for that too, that the distribution of this document in electronic form doesn't hurt some other person authorship rights. The copyright of layout and editing is owned by the publisher, the Hungarian National Museum. This document can be freely copied and distributed, but you can use it only for personal purposes and non-commercial applications, without modifying it, and with proper citation to the original source. Every other form of distribution and utilization requires a permission from the author/owner.