INDEX

Archeometriai Műhely

utolsó frissítés: 2009-01-27

Szerzői mutató

Bacci, Mauro : Non-invasive instrumentation for diagnostics and colour control AMűhely 2006 3/1 46-50

Bajnóczi Bernadett - Tóth Mária - Mersdorf Zsuzsa : Kerámiák katódlumineszcens vizsgálata zalavári - népvándorláskori - leletek példáján / Cathodo-luminescent analysis of pottery from Zalavár, Migration Period AMűhely 2005 2/2 31-41

Bartosiewicz László - Gál Erika : Sample Size and Taxonomic Richness in Mammalian and Avian Bone Assemblages from Archaeological Sites / A mintanagyság és a fajgazdagság összefüggése régészeti emlős- és madármintákban AMűhely 2007 4/1 37-44

Belényesy Károly--Virágos Gábor : The use of 3D technologies to survey and document archaeological buildings and sites AMűhely 2006 3/1 41-45

Bezeczky Tamás : Római amphorák online tipológiája / Roman Amphorae: A digital resource. University of Southampton, 2005 AMűhely 2006 3/2 37

Bigazzi, Giulio--Oddone, Massimo--Radi, Giovanna : The Italian obsidian sources / Az olaszországi obszidián lelőhelyek AMűhely 2005 2/1 01-12

Biller Anna Zsófia: : Vecsés környéki Árpád-kori lelőhelyek állatcsont anyagainak régészeti értelmezése / Archaeological interpretation of the archaeozoological finds of Mediaeval sites (Árpád-Dynasty period) around Vecsés AMűhely 2007 4/1 45-54

Bosznay Ádám : Vértes László és a régészeti statisztikai elemzések / László Vértes and the application of statistical methods AMűhely 2008 5/2 07-10

Bradák Balázs: : Őskörnyezet rekonstrukció Vörs-Máriasszonysziget régészeti lelőhely környezetében - szedimentológiai és paleotalajtani közelítés / Palaeogeographical reconstruction of the archaeological site Vörs-Máriasszonysziget AMűhely 2007 4/1 67-76

Bradák Balázs--Szakmány György--Józsa Sándor : Csiszolt kőeszközök Mágnesezhetőség vizsgálata - új módszer alkalmazása az archeometriai kutatásokban / Magnetic susceptibility measurements of polished stone tools– application of new method in archeometry AMűhely 2005 2/1 13-22

Casali, Franco : X-Ray Digital Radiography and Computed Tomography for Cultural Heritage AMűhely 2006 3/1 24-28

Cuppini, Giampiero : Advanced technologies focused to the evaluation of the state of preservation and related restoration actions of the monumental historical heritage AMűhely 2006 3/1 67-68

Czajlik Zoltán : Aerial archaeological prospection and documentation. The Aerial Archaeological Archive of the Institute of Archaeological Sciences at the Eötvös Loránd University of Budapest. (Summary of the activity in 1993-2005) AMűhely 2007 4/3 01-10

Djindjian, François : Approvisionnement en matieres premieres dans le paléolithique superieur d’Europe Occidentale: Methodes et resultats / Raw Material Procurement in the Upper Palaeolithic of Western Europe. Methods and Results. AMűhely 2005 2/4 01-16

Dobosi Viola: : Kretzoi Miklós és a magyar paleolitkutatás / Miklós Kretzoi and the Hungarian Palaeolithic research AMűhely 2007 4/1 13-18

Domboróczki László : A Körös-kultúra északi elterjedési határának problematikája a Tiszaszőlős–Domaháza-pusztán végzett ásatás eredményeinek fényében / The problem of the Northern extension of the Körös Culture in the light of excavation results from Tiszaszőlős–Domaháza. AMűhely 2005 2/2 05-15

Dúzs Krisztina : Realisation of the planned ‘Black Boxes’ in the Hungarian National Museum Aműhely 2008 5/1 07-20

Dúzs Krisztina--Szathmári Ildikó--T. Biró Katalin : Régészeti tárgyak endoszkópos vizsgálata / Investigation of archaeological objects by industrial endoscope AMűhely 2005 2/1 62-66

Farkas-Szőke Szilvia : Chopperek és chopping-toolok. Technológiai elemzés vértesszőlősi eszközökön / Choppers and chopping tools. Technological investigation of the Vértesszőlős stone implements AMűhely 2008 5/2 23-30

Festa, G., Kockelmann, W., Kirfel, A. and the Ancient Charm collaboration : Neutron Diffraction Analysis of ’Black Boxes’ Aműhely 2008 5/1 61-72

Festa, G.--Andreani, C.--Filabozzi, A.--Malfitana, D.--Poblome, J. : Neutron techniques in cultural heritage (Neutron alalpú analitikai technikák a kulturális örökség emlékeinek vizsgálatában) AMűhely 2006 3/2 32-36

Füköh Levente : Nekrológ-nyersanyag - arckép írásban / Raw material for an obituary. Self-portrait in writing AMűhely 2007 4/1 01-6

Füköh Levente : Mészvázba zárt információk / Information coded in calcareous shell AMűhely 2007 4/1 07-12

Gherdán, K.--Szakmány, Gy.--Tóth, M.--T. Biró, K. : Archaeometric studies on Early Bronze Age pottery from Vörs-Máriaasszony-sziget / Archeometriai vizsgálatok korabronzkori kerámián, Vörs-Máriaasszony-sziget Supplement AMűhely 2007 4/2 21-32

Hajnal Zsuzsa : Test objects for developing 3D material analysis on Cultural Heritage objects: Plans for the “black boxes” to be analysed in the Ancient Charm Project Aműhely 2008 5/1 03-6

Hír J.- Venczel M. : Előzetes beszámoló a litkei Krétabánya -völgy középső miocén gerinces maradványairól / Preliminary report on the Middle Miocene vertebrate remains from Litke, Krétabánya -valley AMűhely 2007 4/1 59-66

Horváth Tünde--S. Svingor Éva--Molnár Mihály : Újabb adatok a baden-péceli kultúra keltezéséhez AMűhely 2006 3/3 19-30

Iakovleva, Lioudmila : Les parures en coquillages au paleolithique superieur recent dans les territoires de peuplement du Bassin du Dniepr / Ornaments made of molluscs in the Late Upper Palaeolithic on the habitation areas of the Dniepr Basin AMűhely 2005 2/4 26-37

J. Gunneweg--M. Balla--M. Pantos--N. Poolton--M. Mueller--M. Burghammer--I. Snigieva : Pompei tálak. Eredethatározás neutron aktivációs analízissel és a nyersanyag vizsgálata szinkrotron módszerekkel AMűhely 2004 1/1 32-33

Kasztovszky Zsolt : Radiogén izotópos mérések tanfolyam Tübingenben AMűhely 2005 2/1 53

Kasztovszky Zsolt & Belgya Tamás : From PGAA to PGAI: from bulk analysis to elemental mapping (PGAA-tól PGAI-ig: a tömb összetételtől az elemi térképezésig) AMűhely 2006 3/2 16-21

Kasztovszky Zsolt--Belgya Tamás : Non-Destructive Investigations of Cultural Heritage Objects with Guided Neutrons: The Ancient Charm Collaboration AMűhely 2006 3/1 12-17

Kasztovszky Zsolt--Jerzy J. Kunicki-Goldfinger--Piotr Dzierżanowski--Grażyna Nawrolska--Piotr Wawrzyniak : Történelmi üvegek roncsolásmentes vizsgálata prompt gamma aktivációs analízissel és elektron-mikroszondával / Provenance studies of glassware by PGAA and electron microprobe AMűhely 2005 2/1 48-56

Kasztovszky Zsolt--T. Biró Katalin : A kárpáti obszidiánok osztályozása prompt gamma aktivációs analízis segítségével: geológiai és régészeti mintákra vonatkozó első eredmények AMűhely 2004 1/1 09-15

Kibaroglu, Mustafa : Sedimentary Geochemical Approach to the Provenance of the non-calciferous North Mesopotamian Metallic Ware / Észak-mezopotámiai kerámiák üledék-geokémiai szemléletű proveniencia vizsgálata AMűhely 2005 2/2 42-45

Kirfel, Armin : Construction and description of the UNIBONN ‘Black Boxes’ Aműhely 2008 5/1 21-34

Kis Z., Belgya T., Szentmiklósi L., Kasztovszky Zs., Kudejova, P. Schulze, R. : Prompt Gamma Activation Imaging on ’Black Boxes’ in the ’Ancient Charm’ Project Aműhely 2008 5/1 41-60

Kisné Cseh Julianna : Tata-Porhanyóbánya, Vértes László ásatásai / The excavations of László Vértes at Tata - Porhanyó AMűhely 2008 5/2 31-36

Kissné Bendeffy Márta : Az EPISCON (European Phd In Science for CONservation) program / The EPISCON project AMűhely 2007 4/3 47-48

Kockelmann, Winfried & Kirfel, Armin : Neutron Diffraction Imaging of Cultural Heritage Objects (A kulturális örökség körébe tartozó tárgyak neutrondiffrakciós vizsgálata) AMűhely 2006 3/2 01-15

Kovács Timea : Paticsok - a kerámia és az üledék között / Daub between pottery and sediment AMűhely 2005 2/2 24-30

Kreiter Attila--Szakmány György : Előzetes tanulmány Szemely-Hegyes és Zengővárkony késő neolitikus (Lengyel kultúra) településekről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról / Preliminary study on the petrographical analysis of Late Neolithic pottery … AMűhely 2008 5/2 55-68

Kreiter, A.--Bajnóczi B.--Sipos, P.--Szakmány, Gy.--Tóth, M. : Archaeometric examination of Early and Middle Bronze Age ceramics from Százhalombatta-Földvár, Hungary / Archeometriai vizsgálatok kora- és középső bronzkori kerámián, Százhalombatta-Földvárról AMűhely 2007 4/2 33-48

Kudejova, Petra : Neutron and X-Ray imaging of the ‘Black Boxes’ for the Ancient Charm project Aműhely 2008 5/1 35-40

Láng Orsolya : Fast Archaeology: Applying New Technologies in the Archaeological Research in the Civilian City of Aquincum and in its Territory AMűhely 2006 3/1 51-60

Len Adél : A kisszögű neutronszórás archeometriai alkalmazási lehetőségei / Possible Applications of Neutron Small Angle Scattering in Archaeology AMűhely 2006 3/2 27-31

Lővei Pál : Kőanyagvizsgálat, művészettörténet, műemlékvédelem / Monument petrology, monument protection and art history AMűhely 2005 2/3 01-6

Mando, Pier Andrea : Ion Beam Analysis and Radiocarbon dating AMűhely 2006 3/1 18-23

Markó András : Limnokvarcit a Cserhát hegységben / Limnic quartzite in the Cserhát Mountains AMűhely 2005 2/4 52-55

Martini, Marco--Sibilia, Emanuela : Luminescence Dating and Cultural Heritage AMűhely 2006 3/1 03-11

Medzihradszky Zsófia : Vértes és a pleisztocén paleobotanika / Vértes and the Pleistocene palaeobotanical research AMűhely 2008 5/2 11-16

Mende Balázs Gusztáv : Possibilities and limits of the archaeogenetical analysis on the ancient human remains AMűhely 2006 3/1 29-33

Mende Balázs Gusztáv : Possibilities and limits of the archaeogenetical analysis on the ancient human remains AMűhely 2006 3/1 29-33

Michael Balak : Erosion and Humidity: a Culture 2000 project for the study of building materials by scientific methods. An interim report. / Erózió és nedvesség: kutatási program az építőanyagok vizsgálatára, a Culture 2000 program keretében AMűhely 2005 2/1 60-61

Mihály Judith--Mink János--Hajba László : Vértesszőlősi, alsó paleolit korból származó állatcsontok vizsgálata FTIR és FT-Raman spektroszkópiai módszerekkel / FTIR and FT-Raman spectroscopical study of Lower Palaeolithic bones from Vértesszőlős AMűhely 2006 3/3 15-18

Nagy, I., Weiszburg, T., Szakmány, Gy., Varga, G., Kasztovszky, Zs. : Mineralogical, petrographic and geochemical study of Neolithic polished axes from Micula (NW Transylvania, Romania) / Újkőkori csiszolt kőeszközök vizsgálata kőzettani és geokémiai módszerekkel (Mikola, ÉNy Erdély, Románia) AMűhely 2008 5/2 37-46

Oravecz Hargita--Józsa Sándor : A Magyar Nemzeti Múzeum újkőkori és rézkori csiszolt kőeszközeinek régészeti és kőzettani vizsgálata / Archaeological and petrographic investigation of polished stone tools ... AMűhely 2005 2/1 23-47

Péterdi Bálint : Beszámoló a 36. Nemzetközi Archeometriai Szimpóziumról (36th International Symposium on Archaeometry, 2-6 May 2006, Quebec City, Canada) AMűhely 2006 3/2 39-40

Pintér Farkas : Az izotópgeokémia alkalmazása az archeometriai kerámiavizsgálatokban / Isotope geochemistry in the archaeomertical ceramic analysis AMűhely 2005 2/2 46-50

Pintér Farkas : Magyarországi műemléki kőanyagok kataszterezésének lehetősége a gerecsei "vörös márvány" példáján bemutatva / Possibilities of catalogueing prominent building and decorative stones from Hungary, presented on the examble of "Red marble" AMűhely 2005 2/3 07-12

Pintér Farkas--Zöldföldi Judit : A szombathelyi Isis-szentélyből származó két márványminta eredethatározása stabilizotóp-geokémiai és petrográfiai módszerekkel / Provenancing two marble samples from the Savaria Iseum by stable isotope geochemistry and petrography AMűhely 2005 2/1 57-59

Rácz Béla : Pattintott kőeszköz-nyersanyagok felhasználásának előzetes eredményei a paleolitikumban a mai Kárpátalja területén / Preliminary results of the survey of lithic resources in Transcarpathia, Ukraine AMűhely 2008 5/2 47-54

Regenye Judit : A vizsgálandó közép-dunántúli újkőkori kerámia és környezete/ Neolithic pottery from Transdanubia to be investigated in the framework of the project. AMűhely 2005 2/2 16-23

Ruggeri, Anna : Építő és díszítő kövek megóvása és konzerválása eredeti környezetben. Előzetes eredmények a nagyharsányi római villa műemléki kőzettani kutatásából / Preservation and conservation of building and decorative stones from excavation context. AMűhely 2007 4/3 49-52

Ryzhov, Sergej--Stepanchuk, Vadim--Sapozhnikov, Igor : Raw Material Provenance in the Palaeolithic of Ukraine: State of Problem, Current Approaches and First Results AMűhely 2005 2/4 17-25

Salimbeni, Renzo : Laser Technologies in Cultural Heritage Conservation AMűhely 2006 3/1 34-40

Sánta Gábor - Uzonyi Imre : A halomsíros kultúra néhány dél-alföldi bronztárgyának analitikai vizsgálata / Analytical Study of Late Bronze Age Metal objects. First steps and perspectives AMűhely 2007 4/3 19-30

Sánta Zsombor : Nagyfelbontású repülési idő diffraktométer a Budapesti Neutron Kutatóközpontban / TOF powder diffractometer at the Budapest Neutron Center AMűhely 2006 3/2 22-26

Simonyi Erika : Sötét idők falvai- 8-11. századi települések a Kárpát-medencében (Konferenciabeszámoló) AMűhely 2006 3/2 38-39

Solt Péter - Don György - Fegyvári Tamás : Telkibánya környéki bányakutatások / Investigation of historical mines around Telkibánya AMűhely 2007 4/1 77-87

Stepanchuk, Vadim--Petrougne, Victor : Raw Materials as a Source for Tracing Migration: the case of UP Assemblages of Mira in Middle Dnieper Area AMűhely 2005 2/4 38-45

Szakmány György--Bajnóczi Bernadett : Beszámoló a Magyar Tudomány Ünnepe eseményeiről / MTA X. Osztály: Archeometriai Munkabizottság alakult AMűhely 2008 5/2 69

Szakmány György--Gherdán Katalin--Elisabetta Starnini : Kora neolitikus kerámia készítés Magyarországon: a Körös és a Starčevo kultúra kerámiáinak összehasonlító archeometriai vizsgálata AMűhely 2004 1/1 28-31

Szakmány György--Nagy Borbála : Balatonlelle - Felső-Gamász lelőhelyről előkerült késő rézkori vörös homokkő őrlőkövek petrográfiai vizsgálatának eredményei / Results of petrographical analysis of red sandstone grinders from the Late Copper Age site Balatonlelle - Felső-Gamász AMűhely 2005 2/3 13-21

Szakmány, Gy.--Starnini, E.: : Archaeometric research on the first pottery production in the Carpathian Basin: manufacturing traditions of the Early Neolithic, Körös Culture ceramics AMűhely 2007 4/2 05-20

Székely Balázs : Ahol októberben mindnyájunknak ott kellene lennünk: Róma, Re.Se.A.R.C.H. Workshop Aműhely 2008 5/1 73-74

Székely Balázs--Molnár Gábor--Pattantyús Á. Miklós : Különböző leletfelderítési módszerek találkozása térben és időben Badacsonytomajon (Villa Rustica) / Encounter of various prospecting techniques in time and space; case study of Villa Rustica at Badacsonytomaj AMűhely 2006 3/3 31-40

Szekszárdi Adrienn : A vizsgálati lehetőségek áttekintése a Tokaji-hegységi limnokvarciton és limnoopaliton, a pattintott kőeszközök eredetének azonositása céljából AMűhely 2005 2/4 56-71

Szilágyi Veronika : Könyvismertetés - Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Holló Szilvia Andrea és Szulovszky János AMűhely 2006 3/3 43-44

Szilágyi Veronika : Könyvismertető - B. Fabbri - S. Gualtieri - F. Amato: Sulle orme dei primi ceramisti - On the traces of early potter AMűhely 2007 4/3 61

Szilágyi Veronika - Szakmány György : Petrographic and geochemical study of ceramics of Neolithic settlements on the northern boundary of the Great Hungarian Plain - Tiszaszőlős-Domaháza (Körös Culture) and Füzesabony-Gubakút (ALP Culture, Szatmár Group) AMűhely 2007 4/3 31-46

Szilágyi Veronika - Szakmány György - Gyarmati János : Inka kori kerámiák petrográfiai vizsgálatának előzetes eredményei (Paria, Bolivia) / Preliminary results of petrographic investigations of Inka pottery (Paria, Bolivia) AMűhely 2005 2/2 42-47

Szilágyi Veronika--Szakmány György--Wolf Mária--Weiszburg Tamás : Az edelényi, X. századi település kerámia lelet-együttesének archeometriai vizsgálata AMűhely 2004 1/1 34-39

T. Biró K.: : GENUS - Kretzoi Miklós és a múzeumi informatika / GENUS database - Miklós Kretzoi and museum informatics AMűhely 2007 4/1 55-58

T. Biró K.--Szilágyi V. : Annotated bibliography of Hungarian pottery archaeometrical studies / Magyarországi kerámia-archeometriai kutatások bibliográfiája AMűhely 2007 4/2 55-78

T. Biró Katalin : Rövid beszámoló a 34. Nemzetközi Archeometriai Szimpóziumról AMűhely 2004 1/1 01-2

T. Biró Katalin : A kárpáti obszidiánok: legenda és valóság AMűhely 2004 1/1 03-8

T. Biró Katalin : Az "Erosion and Humidity" program keretében végzett kutatások: Magyarország / Hungarian activities in the framework of the project"Erosion and Humidity" AMűhely 2005 2/3 22-25

T. Biró Katalin : Könyvismertetés / Book review Bánffy Eszter: The 6th Millennium BC Boundary in Western Transdanubia and its Role in the Central European Neolithic Transition. Varia Archaeologica Hungarica, 2004 pp. 1-451, ill. 1-174. AMűhely 2005 2/3 26

T. Biró Katalin : Gyűjtemény és adatbázis: eszközök a pattintott kőeszköz nyersanyag azonosítás szolgálatában / Collection-and-Database Approach in the Study of Lithic Raw Material Provenance AMűhely 2005 2/4 46-51

T. Biró Katalin : Könyvismertetés - Körlin, Gabriele--Weisgerber, Gerd eds., Stone Age- Mining Age. Proceedings of the VIIIth Flint Symposium AMűhely 2006 3/3 44-45

T. Biró Katalin : Könyvismertető - Szakáll Sándor szerk., Az ásványok és az ember a mai Magyarország területén a XVIII. század végéig. AMűhely 2007 4/3 62

T. Biró Katalin : ‘Black Box’ meeting at Sárospatak. Editorial preface to AM 2008/1 Aműhely 2008 5/1 01-2

T. Biró Katalin : Vértes László és a nyersanyag kutatások / Vértes and raw material studies AMűhely 2008 5/2 17-22

T. Dobosi Viola : Tűzhelyek Vértesszőlősön / Hearth places at the Lower Palaeolithic site Vértesszőlős AMűhely 2006 3/3 01-7

T. Dobosi Viola : Kódok és lyukszegélykártyák. Vértes László módszere az őskőkori leletek feldolgozására / Codes and punch-cards. Methods used by Vértes for the elaboration of Palaeolithic material AMűhely 2008 5/2 01-6

Taubald, H.--T. Biró, K. : Archaeometrical analysis of Neolithic pottery and comparison to potential sources of raw materials in the immediate environment of the settlements' - A first summary of the MÖB-DAAD exchange program AMűhely 2007 4/2 01-4

Taubald, Heinrich--T. Biró, Katalin : “Archaeometrical analysis of Neolithic pottery and comparison to potential sources of raw materials in their immediate environment” - Application of new analytical, non-destructive X-ray techniques and Sr isotope measurements AMűhely 2005 2/2 01-4

Theodoridou, Magdalini : A Székesfehérvári Romkert építőköveinek előzetes petrográfiai vizsgálata a műemlékvédelem problémái szempontjából / Preliminary petrographic investigation of building stones in the Székesfehérvár Ruin Garden, Hungary. AMűhely 2007 4/3 53-60

Tóth Attila J. : River archaeology - a new field of research AMűhely 2006 3/1 61-66

Tóth Mária--Dobosi Gábor--Bajnóczi Bernadett : Vértesszőlősi égett csontok analitikai vizsgálata / Analytical investigation of burned bones from Vértesszőlős AMűhely 2006 3/3 08-14

Uzonyi Imre : Ionnyaláb és röntgenanalitikai módszerek alkalmazása művészeti tárgyak és régészeti leletek vizsgálatára / Application of Ion Beam and X-Ray Analytical Techniques for the investigation of Art and Archaeological objects AMűhely 2007 4/3 11-18

Vicze Magdolna : In memoriam - Poroszlai Ildikó AMűhely 2005 2/1 69-70

Vörös István : In memoriam Kretzoi Miklós (1907-2005) AMűhely 2005 2/1 51-52

Vörös István: : Sümeg-Mogyorós dombi őskori kovabánya agancsleletei / Antler finds from the Sümeg-Mogyorós domb prehistoric quarry AMűhely 2007 4/1 19-30

Vörös István: : Egy archaeozoológiai rekonstrukciós módszer: állatcsont-maradványok Kretzoi-féle felosztása / Reconstruction in archaeozoology: division of animal bones according to Kretzoi's method AMűhely 2007 4/1 31-36

Zámolyi András : Új elektronikus információ forrás - A georeferált Második Katonai Felmérés AMűhely 2006 3/3 41-42

Zöldföldi J.--Pintér, F.--Székely B.--H. Taubald--T. Biró K.--Mráv Zs.--Tóth M.--M. Satir--Kasztovszky Zs.--Szakmány Gy. : Római márványtöredékek vizsgálata a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből AMűhely 2004 1/1 40-46

Zöldföldi Judit--Kasztovszky Zsolt--Mihály Judith--Sophie Richter : Honnan származik a lápisz lazuli? Roncsolás mentes eredetvizsgálat prompt gamma aktivációs analízis segítségével AMűhely 2004 1/1 16-22

Zöldföldi Judit--Székely Balázs : Kísérlet a nyugat-anatóliai tektonikai egyégek kvantitatív textúraelemzésen alapuló szétválasztására régészeti származásvizsgálati szempontból AMűhely 2004 1/1 23-27Cím szerinti mutató

A kárpáti obszidiánok osztályozása prompt gamma aktivációs analízis segítségével: geológiai és régészeti mintákra vonatkozó első eredmények Kasztovszky Zsolt--T. Biró Katalin : AMűhely 2004 1/1 09-15

A kárpáti obszidiánok: legenda és valóság T. Biró Katalin : AMűhely 2004 1/1 03-8

A kisszögű neutronszórás archeometriai alkalmazási lehetőségei / Possible Applications of Neutron Small Angle Scattering in Archaeology Len Adél : AMűhely 2006 3/2 27-31

A Körös-kultúra északi elterjedési határának problematikája a Tiszaszőlős–Domaháza-pusztán végzett ásatás eredményeinek fényében / The problem of the Northern extension of the Körös Culture in the light of excavation results from Tiszaszőlős–Domaháza. Domboróczki László : AMűhely 2005 2/2 05-15

A Magyar Nemzeti Múzeum újkőkori és rézkori csiszolt kőeszközeinek régészeti és kőzettani vizsgálata / Archaeological and petrographic investigation of polished stone tools ... Oravecz Hargita--Józsa Sándor : AMűhely 2005 2/1 23-47

A Székesfehérvári Romkert építőköveinek előzetes petrográfiai vizsgálata a műemlékvédelem problémái szempontjából / Preliminary petrographic investigation of building stones in the Székesfehérvár Ruin Garden, Hungary. Theodoridou, Magdalini : AMűhely 2007 4/3 53-60

A szombathelyi Isis-szentélyből származó két márványminta eredethatározása stabilizotóp-geokémiai és petrográfiai módszerekkel / Provenancing two marble samples from the Savaria Iseum by stable isotope geochemistry and petrography Pintér Farkas--Zöldföldi Judit : AMűhely 2005 2/1 57-59

A vizsgálandó közép-dunántúli újkőkori kerámia és környezete/ Neolithic pottery from Transdanubia to be investigated in the framework of the project. Regenye Judit : AMűhely 2005 2/2 16-23

A vizsgálati lehetőségek áttekintése a Tokaji-hegységi limnokvarciton és limnoopaliton, a pattintott kőeszközök eredetének azonositása céljából Szekszárdi Adrienn : AMűhely 2005 2/4 56-71

Advanced technologies focused to the evaluation of the state of preservation and related restoration actions of the monumental historical heritage Cuppini, Giampiero : AMűhely 2006 3/1 67-68

Aerial archaeological prospection and documentation. The Aerial Archaeological Archive of the Institute of Archaeological Sciences at the Eötvös Loránd University of Budapest. (Summary of the activity in 1993-2005) Czajlik Zoltán : AMűhely 2007 4/3 01-10

Ahol októberben mindnyájunknak ott kellene lennünk: Róma, Re.Se.A.R.C.H. Workshop Székely Balázs : Aműhely 2008 5/1 73-74

Annotated bibliography of Hungarian pottery archaeometrical studies / Magyarországi kerámia-archeometriai kutatások bibliográfiája T. Biró K.--Szilágyi V. : AMűhely 2007 4/2 55-78

Approvisionnement en matieres premieres dans le paléolithique superieur d’Europe Occidentale: Methodes et resultats / Raw Material Procurement in the Upper Palaeolithic of Western Europe. Methods and Results. Djindjian, François : AMűhely 2005 2/4 01-16

Archaeometric examination of Early and Middle Bronze Age ceramics from Százhalombatta-Földvár, Hungary / Archeometriai vizsgálatok kora- és középső bronzkori kerámián, Százhalombatta-Földvárról Kreiter, A.--Bajnóczi B.--Sipos, P.--Szakmány, Gy.--Tóth, M. : AMűhely 2007 4/2 33-48

Archaeometric research on the first pottery production in the Carpathian Basin: manufacturing traditions of the Early Neolithic, Körös Culture ceramics Szakmány, Gy.--Starnini, E.: : AMűhely 2007 4/2 05-20

Archaeometric studies on Early Bronze Age pottery from Vörs-Máriaasszony-sziget / Archeometriai vizsgálatok korabronzkori kerámián, Vörs-Máriaasszony-sziget Supplement Gherdán, K.--Szakmány, Gy.--Tóth, M.--T. Biró, K. : AMűhely 2007 4/2 21-32

Archaeometrical analysis of Neolithic pottery and comparison to potential sources of raw materials in the immediate environment of the settlements' - A first summary of the MÖB-DAAD exchange program Taubald, H.--T. Biró, K. : AMűhely 2007 4/2 01-4

Archaeometrical analysis of Neolithic pottery and comparison to potential sources of raw materials in their immediate environment'- Application of new analytical, non-destructive X-ray techniques and Sr isotope measurements Taubald, Heinrich--T. Biró, Katalin : AMűhely 2005 2/2 01-4

Az "Erosion and Humidity" program keretében végzett kutatások: Magyarország / Hungarian activities in the framework of the project"Erosion and Humidity" T. Biró Katalin : AMűhely 2005 2/3 22-25

Az edelényi, X. századi település kerámia lelet-együttesének archeometriai vizsgálata Szilágyi Veronika--Szakmány György--Wolf Mária--Weiszburg Tamás : AMűhely 2004 1/1 34-39

Az EPISCON (European Phd In Science for CONservation) program / The EPISCON project Kissné Bendeffy Márta : AMűhely 2007 4/3 47-48

Az izotópgeokémia alkalmazása az archeometriai kerámiavizsgálatokban / Isotope geochemistry in the archaeomertical ceramic analysis Pintér Farkas : AMűhely 2005 2/2 46-50

Balatonlelle - Felső-Gamász lelőhelyről előkerült késő rézkori vörös homokkő őrlőkövek petrográfiai vizsgálatának eredményei / Results of petrographical analysis of red sandstone grinders from the Late Copper Age site Balatonlelle - Felső-Gamász Szakmány György--Nagy Borbála : AMűhely 2005 2/3 13-21

Beszámoló a 36. Nemzetközi Archeometriai Szimpóziumról (36th International Symposium on Archaeometry, 2-6 May 2006, Quebec City, Canada) Péterdi Bálint : AMűhely 2006 3/2 39-40

Beszámoló a Magyar Tudomány Ünnepe eseményeiről / MTA X. Osztály: Archeometriai Munkabizottság alakult Szakmány György--Bajnóczi Bernadett : AMűhely 2008 5/2 69

'Black Box' meeting at Sárospatak. Editorial preface to AM 2008/1 T. Biró Katalin : Aműhely 2008 5/1 01-2

Chopperek és chopping-toolok. Technológiai elemzés vértesszőlősi eszközökön / Choppers and chopping tools. Technological investigation of the Vértesszőlős stone implements Farkas-Szőke Szilvia : AMűhely 2008 5/2 23-30

Construction and description of the UNIBONN ‘Black Boxes’ Kirfel, Armin : Aműhely 2008 5/1 21-34

Csiszolt kőeszközök Mágnesezhetőség vizsgálata - új módszer alkalmazása az archeometriai kutatásokban / Magnetic susceptibility measurements of polished stone tools– application of new method in archeometry Bradák Balázs--Szakmány György--Józsa Sándor : AMűhely 2005 2/1 13-22

Egy archaeozoológiai rekonstrukciós módszer: állatcsont-maradványok Kretzoi-féle felosztása / Reconstruction in archaeozoology: division of animal bones according to Kretzoi's method Vörös István: : AMűhely 2007 4/1 31-36

Előzetes beszámoló a litkei Krétabánya -völgy középső miocén gerinces maradványairól / Preliminary report on the Middle Miocene vertebrate remains from Litke, Krétabánya -valley Hír J.- Venczel M. : AMűhely 2007 4/1 59-66

Előzetes tanulmány Szemely-Hegyes és Zengővárkony késő neolitikus (Lengyel kultúra) településekről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról / Preliminary study on the petrographical analysis of Late Neolithic pottery … Kreiter Attila--Szakmány György : AMűhely 2008 5/2 55-68

Építő és díszítő kövek megóvása és konzerválása eredeti környezetben. Előzetes eredmények a nagyharsányi római villa műemléki kőzettani kutatásából / Preservation and conservation of building and decorative stones from excavation context. Ruggeri, Anna : AMűhely 2007 4/3 49-52

Erosion and Humidity: a Culture 2000 project for the study of building materials by scientific methods. An interim report. / Erózió és nedvesség: kutatási program az építőanyagok vizsgálatára, a Culture 2000 program keretében Michael Balak : AMűhely 2005 2/1 60-61

Fast Archaeology: Applying New Technologies in the Archaeological Research in the Civilian City of Aquincum and in its Territory Láng Orsolya : AMűhely 2006 3/1 51-60

From PGAA to PGAI: from bulk analysis to elemental mapping (PGAA-tól PGAI-ig: a tömb összetételtől az elemi térképezésig) Kasztovszky Zsolt & Belgya Tamás : AMűhely 2006 3/2 16-21

GENUS - Kretzoi Miklós és a múzeumi informatika / GENUS database - Miklós Kretzoi and museum informatics T. Biró K.: : AMűhely 2007 4/1 55-58

Gyűjtemény és adatbázis: eszközök a pattintott kőeszköz nyersanyag azonosítás szolgálatában / Collection-and-Database Approach in the Study of Lithic Raw Material Provenance T. Biró Katalin : AMűhely 2005 2/4 46-51

Honnan származik a lápisz lazuli? Roncsolás mentes eredetvizsgálat prompt gamma aktivációs analízis segítségével Zöldföldi Judit--Kasztovszky Zsolt--Mihály Judith--Sophie Richter : AMűhely 2004 1/1 16-22

In memoriam - Poroszlai Ildikó Vicze Magdolna : AMűhely 2005 2/1 69-70

In memoriam Kretzoi Miklós (1907-2005) Vörös István : AMűhely 2005 2/1 51-52

Inka kori kerámiák petrográfiai vizsgálatának előzetes eredményei (Paria, Bolivia) / Preliminary results of petrographic investigations of Inka pottery (Paria, Bolivia) Szilágyi Veronika - Szakmány György - Gyarmati János : AMűhely 2005 2/2 42-47

Ion Beam Analysis and Radiocarbon dating Mando, Pier Andrea : AMűhely 2006 3/1 18-23

Ionnyaláb és röntgenanalitikai módszerek alkalmazása művészeti tárgyak és régészeti leletek vizsgálatára / Application of Ion Beam and X-Ray Analytical Techniques for the investigation of Art and Archaeological objects Uzonyi Imre : AMűhely 2007 4/3 11-18

Kerámiák katódlumineszcens vizsgálata zalavári - népvándorláskori - leletek példáján / Cathodo-luminescent analysis of pottery from Zalavár, Migration Period Bajnóczi Bernadett - Tóth Mária - Mersdorf Zsuzsa : AMűhely 2005 2/2 31-41

Kísérlet a nyugat-anatóliai tektonikai egyégek kvantitatív textúraelemzésen alapuló szétválasztására régészeti származásvizsgálati szempontból Zöldföldi Judit--Székely Balázs : AMűhely 2004 1/1 23-27

Kódok és lyukszegélykártyák. Vértes László módszere az őskőkori leletek feldolgozására / Codes and punch-cards. Methods used by Vértes for the elaboration of Palaeolithic material T. Dobosi Viola : AMűhely 2008 5/2 01-6

Kora neolitikus kerámia készítés Magyarországon: a Körös és a Starčevo kultúra kerámiáinak összehasonlító archeometriai vizsgálata Szakmány György--Gherdán Katalin--Elisabetta Starnini : AMűhely 2004 1/1 28-31

Kőanyagvizsgálat, művészettörténet, műemlékvédelem / Monument petrology, monument protection and art history Lővei Pál : AMűhely 2005 2/3 01-6

Könyvismertetés - Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Holló Szilvia Andrea és Szulovszky János Szilágyi Veronika : AMűhely 2006 3/3 43-44

Könyvismertetés - Körlin, Gabriele--Weisgerber, Gerd eds., Stone Age- Mining Age. Proceedings of the VIIIth Flint Symposium T. Biró Katalin : AMűhely 2006 3/3 44-45

Könyvismertetés / Book review Bánffy Eszter: The 6th Millennium BC Boundary in Western Transdanubia and its Role in the Central European Neolithic Transition. Varia Archaeologica Hungarica, 2004 pp. 1-451, ill. 1-174. T. Biró Katalin : AMűhely 2005 2/3 26

Könyvismertető - B. Fabbri - S. Gualtieri - F. Amato: Sulle orme dei primi ceramisti - On the traces of early potter Szilágyi Veronika : AMűhely 2007 4/3 61

Könyvismertető - Szakáll Sándor szerk., Az ásványok és az ember a mai Magyarország területén a XVIII. század végéig. T. Biró Katalin : AMűhely 2007 4/3 62

Kretzoi Miklós és a magyar paleolitkutatás / Miklós Kretzoi and the Hungarian Palaeolithic research Dobosi Viola: : AMűhely 2007 4/1 13-18

Különböző leletfelderítési módszerek találkozása térben és időben Badacsonytomajon (Villa Rustica) / Encounter of various prospecting techniques in time and space; case study of Villa Rustica at Badacsonytomaj Székely Balázs--Molnár Gábor--Pattantyús Á. Miklós : AMűhely 2006 3/3 31-40

Laser Technologies in Cultural Heritage Conservation Salimbeni, Renzo : AMűhely 2006 3/1 34-40

Les parures en coquillages au paleolithique superieur recent dans les territoires de peuplement du Bassin du Dniepr / Ornaments made of molluscs in the Late Upper Palaeolithic on the habitation areas of the Dniepr Basin Iakovleva, Lioudmila : AMűhely 2005 2/4 26-37

Limnokvarcit a Cserhát hegységben / Limnic quartzite in the Cserhát Mountains Markó András : AMűhely 2005 2/4 52-55

Luminescence Dating and Cultural Heritage Martini, Marco--Sibilia, Emanuela : AMűhely 2006 3/1 03-11

Magyarországi műemléki kőanyagok kataszterezésének lehetősége a gerecsei "vörös márvány" példáján bemutatva / Possibilities of catalogueing prominent building and decorative stones from Hungary, presented on the examble of "Red marble" Pintér Farkas : AMűhely 2005 2/3 07-12

Mészvázba zárt információk / Information coded in calcareous shell Füköh Levente : AMűhely 2007 4/1 07-12

Miklós Kretzoi and the interdisciplinary aspects of archaeology Archeometriai Műhely 2007/1. szám : AMűhely 2007 4/1 01-70

Mineralogical, petrographic and geochemical study of Neolithic polished axes from Micula (NW Transylvania, Romania) / Újkőkori csiszolt kőeszközök vizsgálata kőzettani és geokémiai módszerekkel (Mikola, ÉNy Erdély, Románia) Nagy, I., Weiszburg, T., Szakmány, Gy., Varga, G., Kasztovszky, Zs. : AMűhely 2008 5/2 37-46

Nagyfelbontású repülési idő diffraktométer a Budapesti Neutron Kutatóközpontban / TOF powder diffractometer at the Budapest Neutron Center Sánta Zsombor : AMűhely 2006 3/2 22-26

Nekrológ-nyersanyag - arckép írásban / Raw material for an obituary. Self-portrait in writing Füköh Levente : AMűhely 2007 4/1 01-6

Neutron and X-Ray imaging of the ‘Black Boxes’ for the Ancient Charm project Kudejova, Petra : Aműhely 2008 5/1 35-40

Neutron Diffraction Analysis of ’Black Boxes’ Festa, G., Kockelmann, W., Kirfel, A. and the Ancient Charm collaboration : Aműhely 2008 5/1 61-72

Neutron Diffraction Imaging of Cultural Heritage Objects (A kulturális örökség körébe tartozó tárgyak neutrondiffrakciós vizsgálata) Kockelmann, Winfried & Kirfel, Armin : AMűhely 2006 3/2 01-15

Neutron techniques in cultural heritage (Neutron alalpú analitikai technikák a kulturális örökség emlékeinek vizsgálatában) Festa, G.--Andreani, C.--Filabozzi, A.--Malfitana, D.--Poblome, J. : AMűhely 2006 3/2 32-36

Non-Destructive Investigations of Cultural Heritage Objects with Guided Neutrons: The Ancient Charm Collaboration Kasztovszky Zsolt--Belgya Tamás : AMűhely 2006 3/1 12-17

Non-invasive instrumentation for diagnostics and colour control Bacci, Mauro : AMűhely 2006 3/1 46-50

Őskörnyezet rekonstrukció Vörs-Máriasszonysziget régészeti lelőhely környezetében - szedimentológiai és paleotalajtani közelítés / Palaeogeographical reconstruction of the archaeological site Vörs-Máriasszonysziget Bradák Balázs: : AMűhely 2007 4/1 67-76

Paticsok - a kerámia és az üledék között / Daub between pottery and sediment Kovács Timea : AMűhely 2005 2/2 24-30

Pattintott kőeszköz-nyersanyagok felhasználásának előzetes eredményei a paleolitikumban a mai Kárpátalja területén / Preliminary results of the survey of lithic resources in Transcarpathia, Ukraine Rácz Béla : AMűhely 2008 5/2 47-54

Petrographic and geochemical study of ceramics of Neolithic settlements on the northern boundary of the Great Hungarian Plain - Tiszaszőlős-Domaháza (Körös Culture) and Füzesabony-Gubakút (ALP Culture, Szatmár Group) Szilágyi Veronika - Szakmány György : AMűhely 2007 4/3 31-46

Pompei tálak. Eredethatározás neutron aktivációs analízissel és a nyersanyag vizsgálata szinkrotron módszerekkel J. Gunneweg--M. Balla--M. Pantos--N. Poolton--M. Mueller--M. Burghammer--I. Snigieva : AMűhely 2004 1/1 32-33

Possibilities and limits of the archaeogenetical analysis on the ancient human remains Mende Balázs Gusztáv : AMűhely 2006 3/1 29-33

Possibilities and limits of the archaeogenetical analysis on the ancient human remains Mende Balázs Gusztáv : AMűhely 2006 3/1 29-33

Prompt Gamma Activation Imaging on ’Black Boxes’ in the ’Ancient Charm’ Project Kis Z., Belgya T., Szentmiklósi L., Kasztovszky Zs., Kudejova, P. Schulze, R. : Aműhely 2008 5/1 41-60

Radiogén izotópos mérések tanfolyam Tübingenben Kasztovszky Zsolt : AMűhely 2005 2/1 53

Raw Material Provenance in the Palaeolithic of Ukraine: State of Problem, Current Approaches and First Results Ryzhov, Sergej--Stepanchuk, Vadim--Sapozhnikov, Igor : AMűhely 2005 2/4 17-25

Raw Materials as a Source for Tracing Migration: the case of UP Assemblages of Mira in Middle Dnieper Area Stepanchuk, Vadim--Petrougne, Victor : AMűhely 2005 2/4 38-45

Realisation of the planned ‘Black Boxes’ in the Hungarian National Museum Dúzs Krisztina : Aműhely 2008 5/1 07-20

Régészeti tárgyak endoszkópos vizsgálata / Investigation of archaeological objects by industrial endoscope Dúzs Krisztina--Szathmári Ildikó--T. Biró Katalin : AMűhely 2005 2/1 62-66

River archaeology - a new field of research Tóth Attila J. : AMűhely 2006 3/1 61-66

Római amphorák online tipológiája / Roman Amphorae: A digital resource. University of Southampton, 2005 Bezeczky Tamás : AMűhely 2006 3/2 37

Római márványtöredékek vizsgálata a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből Zöldföldi J.--Pintér, F.--Székely B.--H. Taubald--T. Biró K.--Mráv Zs.--Tóth M.--M. Satir--Kasztovszky Zs.--Szakmány Gy. : AMűhely 2004 1/1 40-46

Rövid beszámoló a 34. Nemzetközi Archeometriai Szimpóziumról T. Biró Katalin : AMűhely 2004 1/1 01-2

Sample Size and Taxonomic Richness in Mammalian and Avian Bone Assemblages from Archaeological Sites / A mintanagyság és a fajgazdagság összefüggése régészeti emlős- és madármintákban Bartosiewicz László - Gál Erika : AMűhely 2007 4/1 37-44

Sedimentary Geochemical Approach to the Provenance of the non-calciferous North Mesopotamian Metallic Ware / Észak-mezopotámiai kerámiák üledék-geokémiai szemléletű proveniencia vizsgálata Kibaroglu, Mustafa : AMűhely 2005 2/2 42-45

Sötét idők falvai- 8-11. századi települések a Kárpát-medencében (Konferenciabeszámoló) Simonyi Erika : AMűhely 2006 3/2 38-39

Sümeg-Mogyorós dombi őskori kovabánya agancsleletei / Antler finds from the Sümeg-Mogyorós domb prehistoric quarry Vörös István: : AMűhely 2007 4/1 19-30

Tata-Porhanyóbánya, Vértes László ásatásai / The excavations of László Vértes at Tata - Porhanyó Kisné Cseh Julianna : AMűhely 2008 5/2 31-36

Telkibánya környéki bányakutatások / Investigation of historical mines around Telkibánya Solt Péter - Don György - Fegyvári Tamás : AMűhely 2007 4/1 77-87

Test objects for developing 3D material analysis on Cultural Heritage objects: Plans for the “black boxes” to be analysed in the Ancient Charm Project Hajnal Zsuzsa : Aműhely 2008 5/1 03-6

The Italian obsidian sources / Az olaszországi obszidián lelőhelyek Bigazzi, Giulio--Oddone, Massimo--Radi, Giovanna : AMűhely 2005 2/1 01-12

The use of 3D technologies to survey and document archaeological buildings and sites Belényesy Károly--Virágos Gábor : AMűhely 2006 3/1 41-45

Történelmi üvegek roncsolásmentes vizsgálata prompt gamma aktivációs analízissel és elektron-mikroszondával / Provenance studies of glassware by PGAA and electron microprobe Kasztovszky Zsolt--Jerzy J. Kunicki-Goldfinger--Piotr Dzierżanowski--Grażyna Nawrolska--Piotr Wawrzyniak : AMűhely 2005 2/1 48-56

Tűzhelyek Vértesszőlősön / Hearth places at the Lower Palaeolithic site Vértesszőlős T. Dobosi Viola : AMűhely 2006 3/3 01-7

Új elektronikus információ forrás - A georeferált Második Katonai Felmérés Zámolyi András : AMűhely 2006 3/3 41-42

Újabb adatok a baden-péceli kultúra keltezéséhez Horváth Tünde--S. Svingor Éva--Molnár Mihály : AMűhely 2006 3/3 19-30

Vecsés környéki Árpád-kori lelőhelyek állatcsont anyagainak régészeti értelmezése / Archaeological interpretation of the archaeozoological finds of Mediaeval sites (Árpád-Dynasty period) around Vecsés Biller Anna Zsófia: : AMűhely 2007 4/1 45-54

Vértes és a pleisztocén paleobotanika / Vértes and the Pleistocene palaeobotanical research Medzihradszky Zsófia : AMűhely 2008 5/2 11-16

Vértes László és a nyersanyag kutatások / Vértes and raw material studies T. Biró Katalin : AMűhely 2008 5/2 17-22

Vértes László és a régészeti statisztikai elemzések / László Vértes and the application of statistical methods Bosznay Ádám : AMűhely 2008 5/2 07-10

Vértesszőlősi égett csontok analitikai vizsgálata / Analytical investigation of burned bones from Vértesszőlős Tóth Mária--Dobosi Gábor--Bajnóczi Bernadett : AMűhely 2006 3/3 08-14

Vértesszőlősi, alsó paleolit korból származó állatcsontok vizsgálata FTIR és FT-Raman spektroszkópiai módszerekkel / FTIR and FT-Raman spectroscopical study of Lower Palaeolithic bones from Vértesszőlős Mihály Judith--Mink János--Hajba László : AMűhely 2006 3/3 15-18

X-Ray Digital Radiography and Computed Tomography for Cultural Heritage Casali, Franco : AMűhely 2006 3/1 24-28Összesített tartalomjegyzék

2004 1/1 01-2 T. Biró Katalin : Rövid beszámoló a 34. Nemzetközi Archeometriai Szimpóziumról

2004 1/1 03-8 T. Biró Katalin : A kárpáti obszidiánok: legenda és valóság

2004 1/1 09-15 Kasztovszky Zsolt--T. Biró Katalin : A kárpáti obszidiánok osztályozása prompt gamma aktivációs analízis segítségével: geológiai és régészeti mintákra vonatkozó első eredmények

2004 1/1 16-22 Zöldföldi Judit--Kasztovszky Zsolt--Mihály Judith--Sophie Richter : Honnan származik a lápisz lazuli? Roncsolás mentes eredetvizsgálat prompt gamma aktivációs analízis segítségével

2004 1/1 23-27 Zöldföldi Judit--Székely Balázs : Kísérlet a nyugat-anatóliai tektonikai egyégek kvantitatív textúraelemzésen alapuló szétválasztására régészeti származásvizsgálati szempontból

2004 1/1 28-31 Szakmány György--Gherdán Katalin--Elisabetta Starnini : Kora neolitikus kerámia készítés Magyarországon: a Körös és a Starčevo kultúra kerámiáinak összehasonlító archeometriai vizsgálata

2004 1/1 32-33 J. Gunneweg--M. Balla--M. Pantos--N. Poolton--M. Mueller--M. Burghammer--I. Snigieva : Pompei tálak. Eredethatározás neutron aktivációs analízissel és a nyersanyag vizsgálata szinkrotron módszerekkel

2004 1/1 34-39 Szilágyi Veronika--Szakmány György--Wolf Mária--Weiszburg Tamás : Az edelényi, X. századi település kerámia lelet-együttesének archeometriai vizsgálata

2004 1/1 40-46 Zöldföldi J.--Pintér, F.--Székely B.--H. Taubald--T. Biró K.--Mráv Zs.--Tóth M.--M. Satir--Kasztovszky Zs.--Szakmány Gy. : Római márványtöredékek vizsgálata a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből

2005 2/1 01-12 Bigazzi, Giulio--Oddone, Massimo--Radi, Giovanna : The Italian obsidian sources / Az olaszországi obszidián lelőhelyek

2005 2/1 13-22 Bradák Balázs--Szakmány György--Józsa Sándor : Csiszolt kőeszközök Mágnesezhetőség vizsgálata - új módszer alkalmazása az archeometriai kutatásokban / Magnetic susceptibility measurements of polished stone tools– application of new method in archeometry

2005 2/1 23-47 Oravecz Hargita--Józsa Sándor : A Magyar Nemzeti Múzeum újkőkori és rézkori csiszolt kőeszközeinek régészeti és kőzettani vizsgálata / Archaeological and petrographic investigation of polished stone tools ...

2005 2/1 48-56 Kasztovszky Zsolt--Jerzy J. Kunicki-Goldfinger--Piotr Dzierżanowski--Grażyna Nawrolska--Piotr Wawrzyniak : Történelmi üvegek roncsolásmentes vizsgálata prompt gamma aktivációs analízissel és elektron-mikroszondával / Provenance studies of glassware by PGAA and electron microprobe

2005 2/1 51-52 Vörös István : In memoriam Kretzoi Miklós (1907-2005)

2005 2/1 53 Kasztovszky Zsolt : Radiogén izotópos mérések tanfolyam Tübingenben

2005 2/1 57-59 Pintér Farkas--Zöldföldi Judit : A szombathelyi Isis-szentélyből származó két márványminta eredethatározása stabilizotóp-geokémiai és petrográfiai módszerekkel / Provenancing two marble samples from the Savaria Iseum by stable isotope geochemistry and petrography

2005 2/1 60-61 Michael Balak : Erosion and Humidity: a Culture 2000 project for the study of building materials by scientific methods. An interim report. / Erózió és nedvesség: kutatási program az építőanyagok vizsgálatára, a Culture 2000 program keretében

2005 2/1 62-66 Dúzs Krisztina--Szathmári Ildikó--T. Biró Katalin : Régészeti tárgyak endoszkópos vizsgálata / Investigation of archaeological objects by industrial endoscope

2005 2/1 69-70 Vicze Magdolna : In memoriam - Poroszlai Ildikó

2005 2/2 01-4 Taubald, Heinrich--T. Biró, Katalin : Archaeometrical analysis of Neolithic pottery and comparison to potential sources of raw materials in their immediate environment'- Application of new analytical, non-destructive X-ray techniques and Sr isotope measurements

2005 2/2 05-15 Domboróczki László : A Körös-kultúra északi elterjedési határának problematikája a Tiszaszőlős–Domaháza-pusztán végzett ásatás eredményeinek fényében / The problem of the Northern extension of the Körös Culture in the light of excavation results from Tiszaszőlős–Domaháza.

2005 2/2 16-23 Regenye Judit : A vizsgálandó közép-dunántúli újkőkori kerámia és környezete/ Neolithic pottery from Transdanubia to be investigated in the framework of the project.

2005 2/2 24-30 Kovács Timea : Paticsok - a kerámia és az üledék között / Daub between pottery and sediment

2005 2/2 31-41 Bajnóczi Bernadett - Tóth Mária - Mersdorf Zsuzsa : Kerámiák katódlumineszcens vizsgálata zalavári - népvándorláskori - leletek példáján / Cathodo-luminescent analysis of pottery from Zalavár, Migration Period

2005 2/2 42-45 Kibaroglu, Mustafa : Sedimentary Geochemical Approach to the Provenance of the non-calciferous North Mesopotamian Metallic Ware / Észak-mezopotámiai kerámiák üledék-geokémiai szemléletű proveniencia vizsgálata

2005 2/2 42-47 Szilágyi Veronika - Szakmány György - Gyarmati János : Inka kori kerámiák petrográfiai vizsgálatának előzetes eredményei (Paria, Bolivia) / Preliminary results of petrographic investigations of Inka pottery (Paria, Bolivia)

2005 2/2 46-50 Pintér Farkas : Az izotópgeokémia alkalmazása az archeometriai kerámiavizsgálatokban / Isotope geochemistry in the archaeomertical ceramic analysis

2005 2/3 01-6 Lővei Pál : Kőanyagvizsgálat, művészettörténet, műemlékvédelem / Monument petrology, monument protection and art history

2005 2/3 07-12 Pintér Farkas : Magyarországi műemléki kőanyagok kataszterezésének lehetősége a gerecsei "vörös márvány" példáján bemutatva / Possibilities of catalogueing prominent building and decorative stones from Hungary, presented on the examble of "Red marble"

2005 2/3 13-21 Szakmány György--Nagy Borbála : Balatonlelle - Felső-Gamász lelőhelyről előkerült késő rézkori vörös homokkő őrlőkövek petrográfiai vizsgálatának eredményei / Results of petrographical analysis of red sandstone grinders from the Late Copper Age site Balatonlelle - Felső-Gamász

2005 2/3 22-25 T. Biró Katalin : Az "Erosion and Humidity" program keretében végzett kutatások: Magyarország / Hungarian activities in the framework of the project"Erosion and Humidity"

2005 2/3 26 T. Biró Katalin : Könyvismertetés / Book review Bánffy Eszter: The 6th Millennium BC Boundary in Western Transdanubia and its Role in the Central European Neolithic Transition. Varia Archaeologica Hungarica, 2004 pp. 1-451, ill. 1-174.

2005 2/4 01-16 Djindjian, François : Approvisionnement en matieres premieres dans le paléolithique superieur d’Europe Occidentale: Methodes et resultats / Raw Material Procurement in the Upper Palaeolithic of Western Europe. Methods and Results.

2005 2/4 17-25 Ryzhov, Sergej--Stepanchuk, Vadim--Sapozhnikov, Igor : Raw Material Provenance in the Palaeolithic of Ukraine: State of Problem, Current Approaches and First Results

2005 2/4 26-37 Iakovleva, Lioudmila : Les parures en coquillages au paleolithique superieur recent dans les territoires de peuplement du Bassin du Dniepr / Ornaments made of molluscs in the Late Upper Palaeolithic on the habitation areas of the Dniepr Basin

2005 2/4 38-45 Stepanchuk, Vadim--Petrougne, Victor : Raw Materials as a Source for Tracing Migration: the case of UP Assemblages of Mira in Middle Dnieper Area

2005 2/4 46-51 T. Biró Katalin : Gyűjtemény és adatbázis: eszközök a pattintott kőeszköz nyersanyag azonosítás szolgálatában / Collection-and-Database Approach in the Study of Lithic Raw Material Provenance

2005 2/4 52-55 Markó András : Limnokvarcit a Cserhát hegységben / Limnic quartzite in the Cserhát Mountains

2005 2/4 56-71 Szekszárdi Adrienn : A vizsgálati lehetőségek áttekintése a Tokaji-hegységi limnokvarciton és limnoopaliton, a pattintott kőeszközök eredetének azonositása céljából

2006 3/1 03-11 Martini, Marco--Sibilia, Emanuela : Luminescence Dating and Cultural Heritage

2006 3/1 12-17 Kasztovszky Zsolt--Belgya Tamás : Non-Destructive Investigations of Cultural Heritage Objects with Guided Neutrons: The Ancient Charm Collaboration

2006 3/1 18-23 Mando, Pier Andrea : Ion Beam Analysis and Radiocarbon dating

2006 3/1 24-28 Casali, Franco : X-Ray Digital Radiography and Computed Tomography for Cultural Heritage

2006 3/1 29-33 Mende Balázs Gusztáv : Possibilities and limits of the archaeogenetical analysis on the ancient human remains

2006 3/1 29-33 Mende Balázs Gusztáv : Possibilities and limits of the archaeogenetical analysis on the ancient human remains

2006 3/1 34-40 Salimbeni, Renzo : Laser Technologies in Cultural Heritage Conservation

2006 3/1 41-45 Belényesy Károly--Virágos Gábor : The use of 3D technologies to survey and document archaeological buildings and sites

2006 3/1 46-50 Bacci, Mauro : Non-invasive instrumentation for diagnostics and colour control

2006 3/1 51-60 Láng Orsolya : Fast Archaeology: Applying New Technologies in the Archaeological Research in the Civilian City of Aquincum and in its Territory

2006 3/1 61-66 Tóth Attila J. : River archaeology - a new field of research

2006 3/1 67-68 Cuppini, Giampiero : Advanced technologies focused to the evaluation of the state of preservation and related restoration actions of the monumental historical heritage

2006 3/2 01-15 Kockelmann, Winfried & Kirfel, Armin : Neutron Diffraction Imaging of Cultural Heritage Objects (A kulturális örökség körébe tartozó tárgyak neutrondiffrakciós vizsgálata)

2006 3/2 16-21 Kasztovszky Zsolt & Belgya Tamás : From PGAA to PGAI: from bulk analysis to elemental mapping (PGAA-tól PGAI-ig: a tömb összetételtől az elemi térképezésig)

2006 3/2 22-26 Sánta Zsombor : Nagyfelbontású repülési idő diffraktométer a Budapesti Neutron Kutatóközpontban / TOF powder diffractometer at the Budapest Neutron Center

2006 3/2 27-31 Len Adél : A kisszögű neutronszórás archeometriai alkalmazási lehetőségei / Possible Applications of Neutron Small Angle Scattering in Archaeology

2006 3/2 32-36 Festa, G.--Andreani, C.--Filabozzi, A.--Malfitana, D.--Poblome, J. : Neutron techniques in cultural heritage (Neutron alalpú analitikai technikák a kulturális örökség emlékeinek vizsgálatában)

2006 3/2 37 Bezeczky Tamás : Római amphorák online tipológiája / Roman Amphorae: A digital resource. University of Southampton, 2005

2006 3/2 38-39 Simonyi Erika : Sötét idők falvai- 8-11. századi települések a Kárpát-medencében (Konferenciabeszámoló)

2006 3/2 39-40 Péterdi Bálint : Beszámoló a 36. Nemzetközi Archeometriai Szimpóziumról (36th International Symposium on Archaeometry, 2-6 May 2006, Quebec City, Canada)

2006 3/3 01-7 T. Dobosi Viola : Tűzhelyek Vértesszőlősön / Hearth places at the Lower Palaeolithic site Vértesszőlős

2006 3/3 08-14 Tóth Mária--Dobosi Gábor--Bajnóczi Bernadett : Vértesszőlősi égett csontok analitikai vizsgálata / Analytical investigation of burned bones from Vértesszőlős

2006 3/3 15-18 Mihály Judith--Mink János--Hajba László : Vértesszőlősi, alsó paleolit korból származó állatcsontok vizsgálata FTIR és FT-Raman spektroszkópiai módszerekkel / FTIR and FT-Raman spectroscopical study of Lower Palaeolithic bones from Vértesszőlős

2006 3/3 19-30 Horváth Tünde--S. Svingor Éva--Molnár Mihály : Újabb adatok a baden-péceli kultúra keltezéséhez

2006 3/3 31-40 Székely Balázs--Molnár Gábor--Pattantyús Á. Miklós : Különböző leletfelderítési módszerek találkozása térben és időben Badacsonytomajon (Villa Rustica) / Encounter of various prospecting techniques in time and space; case study of Villa Rustica at Badacsonytomaj

2006 3/3 41-42 Zámolyi András : Új elektronikus információ forrás - A georeferált Második Katonai Felmérés

2006 3/3 43-44 Szilágyi Veronika : Könyvismertetés - Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Holló Szilvia Andrea és Szulovszky János

2006 3/3 44-45 T. Biró Katalin : Könyvismertetés - Körlin, Gabriele--Weisgerber, Gerd eds., Stone Age- Mining Age. Proceedings of the VIIIth Flint Symposium

2007 4/1 01-6 Füköh Levente : Nekrológ-nyersanyag - arckép írásban / Raw material for an obituary. Self-portrait in writing

2007 4/1 01-70 Archeometriai Műhely 2007/1. szám : Miklós Kretzoi and the interdisciplinary aspects of archaeology

2007 4/1 07-12 Füköh Levente : Mészvázba zárt információk / Information coded in calcareous shell

2007 4/1 13-18 Dobosi Viola: : Kretzoi Miklós és a magyar paleolitkutatás / Miklós Kretzoi and the Hungarian Palaeolithic research

2007 4/1 19-30 Vörös István: : Sümeg-Mogyorós dombi őskori kovabánya agancsleletei / Antler finds from the Sümeg-Mogyorós domb prehistoric quarry

2007 4/1 31-36 Vörös István: : Egy archaeozoológiai rekonstrukciós módszer: állatcsont-maradványok Kretzoi-féle felosztása / Reconstruction in archaeozoology: division of animal bones according to Kretzoi's method

2007 4/1 37-44 Bartosiewicz László - Gál Erika : Sample Size and Taxonomic Richness in Mammalian and Avian Bone Assemblages from Archaeological Sites / A mintanagyság és a fajgazdagság összefüggése régészeti emlős- és madármintákban

2007 4/1 45-54 Biller Anna Zsófia: : Vecsés környéki Árpád-kori lelőhelyek állatcsont anyagainak régészeti értelmezése / Archaeological interpretation of the archaeozoological finds of Mediaeval sites (Árpád-Dynasty period) around Vecsés

2007 4/1 55-58 T. Biró K.: : GENUS - Kretzoi Miklós és a múzeumi informatika / GENUS database - Miklós Kretzoi and museum informatics

2007 4/1 59-66 Hír J.- Venczel M. : Előzetes beszámoló a litkei Krétabánya -völgy középső miocén gerinces maradványairól / Preliminary report on the Middle Miocene vertebrate remains from Litke, Krétabánya -valley

2007 4/1 67-76 Bradák Balázs: : Őskörnyezet rekonstrukció Vörs-Máriasszonysziget régészeti lelőhely környezetében - szedimentológiai és paleotalajtani közelítés / Palaeogeographical reconstruction of the archaeological site Vörs-Máriasszonysziget

2007 4/1 77-87 Solt Péter - Don György - Fegyvári Tamás : Telkibánya környéki bányakutatások / Investigation of historical mines around Telkibánya

2007 4/2 01-4 Taubald, H.--T. Biró, K. : Archaeometrical analysis of Neolithic pottery and comparison to potential sources of raw materials in the immediate environment of the settlements' - A first summary of the MÖB-DAAD exchange program

2007 4/2 05-20 Szakmány, Gy.--Starnini, E.: : Archaeometric research on the first pottery production in the Carpathian Basin: manufacturing traditions of the Early Neolithic, Körös Culture ceramics

2007 4/2 21-32 Gherdán, K.--Szakmány, Gy.--Tóth, M.--T. Biró, K. : Archaeometric studies on Early Bronze Age pottery from Vörs-Máriaasszony-sziget / Archeometriai vizsgálatok korabronzkori kerámián, Vörs-Máriaasszony-sziget Supplement

2007 4/2 33-48 Kreiter, A.--Bajnóczi B.--Sipos, P.--Szakmány, Gy.--Tóth, M. : Archaeometric examination of Early and Middle Bronze Age ceramics from Százhalombatta-Földvár, Hungary / Archeometriai vizsgálatok kora- és középső bronzkori kerámián, Százhalombatta-Földvárról

2007 4/2 55-78 T. Biró K.--Szilágyi V. : Annotated bibliography of Hungarian pottery archaeometrical studies / Magyarországi kerámia-archeometriai kutatások bibliográfiája

2007 4/3 01-10 Czajlik Zoltán : Aerial archaeological prospection and documentation. The Aerial Archaeological Archive of the Institute of Archaeological Sciences at the Eötvös Loránd University of Budapest. (Summary of the activity in 1993-2005)

2007 4/3 11-18 Uzonyi Imre : Ionnyaláb és röntgenanalitikai módszerek alkalmazása művészeti tárgyak és régészeti leletek vizsgálatára / Application of Ion Beam and X-Ray Analytical Techniques for the investigation of Art and Archaeological objects

2007 4/3 19-30 Sánta Gábor - Uzonyi Imre : A halomsíros kultúra néhány dél-alföldi bronztárgyának analitikai vizsgálata / Analytical Study of Late Bronze Age Metal objects. First steps and perspectives

2007 4/3 31-46 Szilágyi Veronika - Szakmány György : Petrographic and geochemical study of ceramics of Neolithic settlements on the northern boundary of the Great Hungarian Plain - Tiszaszőlős-Domaháza (Körös Culture) and Füzesabony-Gubakút (ALP Culture, Szatmár Group)

2007 4/3 47-48 Kissné Bendeffy Márta : Az EPISCON (European Phd In Science for CONservation) program / The EPISCON project

2007 4/3 49-52 Ruggeri, Anna : Építő és díszítő kövek megóvása és konzerválása eredeti környezetben. Előzetes eredmények a nagyharsányi római villa műemléki kőzettani kutatásából / Preservation and conservation of building and decorative stones from excavation context.

2007 4/3 53-60 Theodoridou, Magdalini : A Székesfehérvári Romkert építőköveinek előzetes petrográfiai vizsgálata a műemlékvédelem problémái szempontjából / Preliminary petrographic investigation of building stones in the Székesfehérvár Ruin Garden, Hungary.

2007 4/3 61 Szilágyi Veronika : Könyvismertető - B. Fabbri - S. Gualtieri - F. Amato: Sulle orme dei primi ceramisti - On the traces of early potter

2007 4/3 62 T. Biró Katalin : Könyvismertető - Szakáll Sándor szerk., Az ásványok és az ember a mai Magyarország területén a XVIII. század végéig.

2008 5/1 01-2 T. Biró Katalin : Black Box'' ' meeting at Sárospatak. Editorial preface to AM 2008/1

2008 5/1 03-6 Hajnal Zsuzsa : Test objects for developing 3D material analysis on Cultural Heritage objects: Plans for the “black boxes” to be analysed in the Ancient Charm Project

2008 5/1 07-20 Dúzs Krisztina : Realisation of the planned ‘Black Boxes’ in the Hungarian National Museum

2008 5/1 21-34 Kirfel, Armin : Construction and description of the UNIBONN ‘Black Boxes’

2008 5/1 35-40 Kudejova, Petra : Neutron and X-Ray imaging of the ‘Black Boxes’ for the Ancient Charm project

2008 5/1 41-60 Kis Z., Belgya T., Szentmiklósi L., Kasztovszky Zs., Kudejova, P. Schulze, R. : Prompt Gamma Activation Imaging on ’Black Boxes’ in the ’Ancient Charm’ Project

2008 5/1 61-72 Festa, G., Kockelmann, W., Kirfel, A. and the Ancient Charm collaboration : Neutron Diffraction Analysis of ’Black Boxes’

2008 5/1 73-74 Székely Balázs : Ahol októberben mindnyájunknak ott kellene lennünk: Róma, Re.Se.A.R.C.H. Workshop

2008 5/2 01-6 T. Dobosi Viola : Kódok és lyukszegélykártyák. Vértes László módszere az őskőkori leletek feldolgozására / Codes and punch-cards. Methods used by Vértes for the elaboration of Palaeolithic material

2008 5/2 07-10 Bosznay Ádám : Vértes László és a régészeti statisztikai elemzések / László Vértes and the application of statistical methods

2008 5/2 11-16 Medzihradszky Zsófia : Vértes és a pleisztocén paleobotanika / Vértes and the Pleistocene palaeobotanical research

2008 5/2 17-22 T. Biró Katalin : Vértes László és a nyersanyag kutatások / Vértes and raw material studies

2008 5/2 23-30 Farkas-Szőke Szilvia : Chopperek és chopping-toolok. Technológiai elemzés vértesszőlősi eszközökön / Choppers and chopping tools. Technological investigation of the Vértesszőlős stone implements

2008 5/2 31-36 Kisné Cseh Julianna : Tata-Porhanyóbánya, Vértes László ásatásai / The excavations of László Vértes at Tata - Porhanyó

2008 5/2 37-46 Nagy, I., Weiszburg, T., Szakmány, Gy., Varga, G., Kasztovszky, Zs. : Mineralogical, petrographic and geochemical study of Neolithic polished axes from Micula (NW Transylvania, Romania) / Újkőkori csiszolt kőeszközök vizsgálata kőzettani és geokémiai módszerekkel (Mikola, ÉNy Erdély, Románia)

2008 5/2 47-54 Rácz Béla : Pattintott kőeszköz-nyersanyagok felhasználásának előzetes eredményei a paleolitikumban a mai Kárpátalja területén / Preliminary results of the survey of lithic resources in Transcarpathia, Ukraine

2008 5/2 55-68 Kreiter Attila--Szakmány György : Előzetes tanulmány Szemely-Hegyes és Zengővárkony késő neolitikus (Lengyel kultúra) településekről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról / Preliminary study on the petrographical analysis of Late Neolithic pottery …

2008 5/2 69 Szakmány György--Bajnóczi Bernadett : Beszámoló a Magyar Tudomány Ünnepe eseményeiről / MTA X. Osztály: Archeometriai Munkabizottság alakultKulcsszavak