Archeometriai tárgyú programok és események 2009

2009

2009.11.12.

GKKI, Budapest

MTA X. Földtudományok Osztálya Geokémiai ésÁsvány-Kõzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Munkabizottsága 2009. évi elõadóülése “Természettudományos vizsgálatok régészeti és mûvészettörténeti alkalmazása fiatal kutatók elõadásában” címmel

Program

2009-10-29

Budapest, MNM

Archeometriai Mûhely "Kora-neolitikus közösségek kõeszközeinek archeometriai vizsgálata Prompt Gamma Aktivációs Analízissel – különös tekintettel a radiolaritokra és obszidiánokra " (Horvát-magyar együttmûködési program 2008-2009 projektzáró)

Meghívó és program

2009.09.10-13

London, UK

From Craft to Science: EMAC '09 -10th European Meeting on Ancient Ceramics

Konferencia weblap

2009.09.07-11

ELTE, Budapest

MinPet 2009 & 4th Mineral Sciences in the Carpathians Conference

Konferencia weblap

2009.09.04

Debrecen, ATOMKI

Múlt – jelen – jövõ.

Emlékülés Hertelendi Ede tiszteletére

Meghívó

2009.07.28-2009.08.02

Budapest, Hungary

13th International Congress of History of Science and Technology

Meghívó

2009.07.09-13

Kolozsvár (Cluj/Napoca), Románia

Geology for society: education and cultural heritage. Meeting of Association of European Geological Societies

Konferencia weblap

2009.06.14-20

Castellaneta Marina, Olaszország

XIV International Clay Conference Micro et Nano: Scientiae Mare Magnum

Felhívás

2009.06.05-06

Budapest, MNM

Quantitative Methods for the Challenges in 21st Century Archaeology Annual Meeting of the UISPP 4th Commission

konferencia weblap

2009.05.28-30

Budapest, MNM

EPISCON záróülés

elõzetes program

2009.05.05-07

Budapest, MNM

XXXIV. Nemzetközi Restaurátor Konferencia

meghívó és program

2009.05.05

Budapest, GKKI

Robert B. Heimann elõadásai

meghívó és elõadáskivonatok

2009.03.31-04.03

National Gallery and British Museum, London

Fourth MaSC Workshop and Meeting

konferencia weblap

2009.03.31.

Budapest, MNM

Archeometriai Mûhely Régészet – Geológia - Talajtan - hogy is állunk a környezet-rekonstrukcióval?

program+kivonatok

2009.03.22-26

Williamsburg, Virginia, USA

Making History Interactive CAA 37

felhívás

2009.03.19-21

Szombathely, Savaria Múzeum

Nyersanyagok és kereskedelem. Az õskor kutatóinak VI. összejövetele és konferenciája

1. körlevél és jelentkezési lap

2009.02.16-20

London, United Kingdom

World of Iron Conference 2009 (WIC)

Konferencia website

2009.01.29

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum

A VEAB MTA Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottsága értekezlete

Meghívó és program