Field Report / Útijelentés

2006. július 4-5, 6 MÖB-DAAD

A bejárás képei letölthetők: http://www.ace.hu/daad/daad2/furas2006, a filenevek listáját ld. alább

A MÖB-DAAD együttműködés keretében 2006. július 4-5 -én Észak-Magyarországra, 6-án Szarvas és Endrőd környékére mentünk kerámiavizsgálatokhoz összehasonlító anyagként szolgáló talajminták begyűjtése céljából.

Résztvevők:

Harangi Dávid (ELTE TTK)

Heinrich Taubald (Tübingen Uni)

Mustafa Kibaroglu (Tübingen Uni)

Szakmány György (ELTE TTK)

Szilágyi Veronika (ELTE TTK)

T. Biró Katalin (MNM)

továbbá, az első két napon Marton Ádám (MNM) és Csengeri Piroska (HOM), a harmadik napon Józsa Sándor (ELTE TTK)

A felkeresett lelőhelyek: Aggtelek, baradla barlang, Borsod-Derékegyháza (Edelény), Felsővadász-Várdomb, illetve Gyomaendrőd több pontján. Lelőhelyenként általában két fúrást mélyítettünk kézifúróval, kb. 2 m mélységben a mellékelt jegyzőkönyv szerint.

A kiszállásra a MNM mikrobuszával mentünk.

 

2006.07.04-06. TEREPI JEGYZŐKÖNYV

2006.07.04. kedd, Aggtelek

1. mintavételi hely: Aggtelek, Baradla-barlang

Sorszám

Pozíció

Leírás

AG-01

Denevér-ág, Vértes-szelvény

sárgásvörös agyag

AG-02

Denevér-ág, Vértes-szelvény

vörös agyag

AG-03

Denevér-ág, bejárat

vörös agyag

AG-04

Tigris-terem

vörös aleuritos agyag

AG-05

“Attila sírja”

vörös meszes agyag

AG-06

Cserepes-terem

vörös agyag

AG-07

Hangverseny-terem, színpad

sárgásvörös agyag

AG-08

Hangverseny-terem, Styx

vörös agyag

Mivel a mintavételezés barlangban, mesterséges fény mellett történt, a színhatározás bizonytalan.

AG-01: Denevér-ág, Vértes-szelvény

régészeti szint alatt 70 cm-rel az agyagos szintből, ~keleti fal

sárgásvörös, jól tapadó agyag

AG-02: Denevér-ág, Vértes-szelvény

régészeti szint alatt 140 cm-rel az agyagos szintből, ~északi fal

vörös zsíros agyag

AG-03: Denevér-ág, bejárattól balra a törmeléklejtőben

vörös, plasztikus agyag (nagyon jó minőségűnek tűnik),

benne fehér mészkőtörmelékek

AG-04: Tigris-terem, jobb oldali reflektorgödör

kissé homokos/aleuritos, vörös agyag

AG-05: “Attila sírja”

2-4 cm-es, kemény, meszes felszín alatt 40 cm-rel

morzsalékos, meszes, homokos, vörös agyag

AG-06: Cserepes-terem

vörös, plasztikus agyag

AG-07: Hangverseny-terem, színpad felett 5 m-rel levő járószint oldala

sárgásvörös agyag

AG0-8: Hangverseny-terem, Styx-befolyás

recens agyag a vízfolyásból, a felduzzasztott rész partoldalából

nyers vörös agyag

2. mintavételi hely, egyben fúrás: Aggtelek, a barlang kijárata közelében balra, ahol már talajréteg található a szálkőzet felett, a fenyőcsoport közelében a víznyelő bokros környezetében

A fúrás jele AGF, de a GPS koordinátázásnál AG9 néven szerepel.

Sorszám

Mélység (cm)

Leírás

AGF-01

0-20

sárgásbarna talaj

AGF-02

20-30

barna talaj

AGF-03

30-35

középbarna talaj

AGF-04

35-45

barna talaj

AGF-05

45-60

sötétbarna talaj

AGF-06

60-80

középbarna talaj

AGF-07

80-100

középbarna talaj

AGF-08

100-130

középbarna talaj

AGF-09

130-140

sárgásbarna talaj

AGF-10

140-150

vörösbarna talaj

AGF-11

150-165

barna talaj

AGF-12

165-180

barna agyag

AGF-13

180-190

barna agyag

AGF-14

190-200

sárgásbarna agyag

AGF-15

200-220

sárgás világosbarna agyag

AGF-01: nem mintáztuk meg

sötét sárgásbarna talaj mészkőtörmelékkel

AGF-02: mészkő- és kvarckavicsos, barna agyagos talaj

AGF-03: középbarna, agyagos, morzsalékos talaj

AGF-04: gyúrható, agyagos barna talaj

AGF-05: mészkőtörmelékes, sötétbarna agyagos talaj

AGF-06: mészkőtörmelékes, középbarna talaj

AGF-07: középbarna agyagos talaj kevés mészkőkaviccsal

AGF-08: középbarna agyagos talaj nagyon kevés mészkőkaviccsal

AGF-09: világosabb középbarna (sárgás) agyagos talaj apró kavicsokkal

AGF-10: vörösesbarna agyagos talaj, “nyúlósabb”, plasztikusabb

benne sok kavics (kvarc, mészkő), faszén?, kerámiatörmelék?

kémiai elemzés előtt mindenképpen iszapolni

AGF-11: barna agyagos talaj, benne kavics, kőzettörmelék, faszén?

AGF-12: kissé narancssárgás, barna agyag, kevés kaviccsal

AGF-13: kavicsos, barna agyag

AGF-14: sárgás világosbarna, morzsalékos agyag (kavicsmentes)

AGF-15: még világosabb barna agyag, kevés kaviccsal

2006.07.05. szerda, Edelény-Borsod-Derékegyháza, Felsővadász-Várdomb

3. mintavételi hely, egyben fúrás: Borsod-Derékegyháza, kukoricás és borsóföld között a domboldalban, az aszfaltúttól kb. 100 m-re

Sorszám

Mélység (cm)

Leírás

BD1-01

0-15

vörösesbarna talaj

BD1-02

15-25

vörösesbarna talaj

BD1-03

25-35

vörösesbarna talaj

BD1-04

35-45

barna talaj

BD1-05

45-55

vörösesbarna talaj

BD1-06

55-70

vörösesbarna talaj

BD1-07

70-80

vörösesbarna talaj

BD1-08

80-90

vörösesbarna talaj

BD1-09

90-105

barna talaj

BD1-10

105-120

vörösbarna talaj

BD1-11

120-135

vörösesbarna talaj

BD1-12

135-145

vörösesbarna talaj

BD1-13

145-155

vörösesbarna talaj

BD1-14

155-165

vörösesbarna talaj

BD1-15

165-170

vörösesbarna talaj

BD1-16

170-185

vörösesbarna talaj

BD1-17

185-200

vörösesbarna talaj

Mivel a minták lefelé haladva egyre szárazabbak, a színhatározás pontatlan.

BD1-01: a szántás miatt kevert a minta, ennek ellenére homogénnek tűnik

vörösesbarna talaj, A szint

BD1-02: a szántás miatt kevert a minta, ennek ellenére homogénnek tűnik

vörösesbarna talaj, A szint

BD1-03: kevésbé kevert, vörösesbarna talaj, A szint

BD1-04: barna talaj, A szint, már nem látszik a keverés nyoma

BD1-05: morzsalékos, világosabb, vörösesbarna talaj

BD1-06: kissé morzsalékos, vörösesbarna talaj

hasonló az előző mintához, de benne fekete foltok vannak

téglavörös kerámiatöredékek?, elvétve kavicsok

kultúrréteg?, de zavartalan

BD1-07: erősen vörösesbarna, morzsalékos, agyagos talaj

BD1-08: morzsalékos, vörösesbarna talaj

benne fehér mészgöbecsek, téglavörös és fekete foltok (kultúrréteg?)

BD1-09: száraz, morzsalékos, barna talaj

fekete és téglavörös, elkenődött törmelékek (kultúrréteg?)

BD1-10: morzsalékos, vörösesbarna talaj

benne elvétve téglavörös darabok vannak

BD1-11: morzsalékos, néhol sárgás vörösesbarna talaj

BD1-12: kissé meszes, agyagos, morzsalékos, vörösbarna talaj

benne csontgyanús darabok (ezek nem kerülhetnek bele a kémiai elemzésbe)

BD1-13: nedvesebb, kevésbé morzsalékos, vörösesbarna talaj

BD1-14: az előző mintához hasonló, morzsalékos, vörösesbarna talaj

BD1-15: morzsalékos, vörösesbarna talaj

BD1-16: az előzőhöz hasonló, homogén, vörösesbarna talaj

benne finom-apró, csillogó szemcsék

BD1-17: az előzőhöz hasonló, homogén, vörösesbarna talaj

4. mintavételi hely, egyben fúrás: Borsod-Derékegyháza, burgonya- és tökföld mellett, a domb aljától 20 m-re

0-10 cm közötti szakaszt eltávolítottuk

Sorszám

Mélység (cm)

Leírás

BD2-01

10-30

barna talaj

BD2-02

30-55

barna talaj

BD2-03

55-75

szürkésbarna talaj

BD2-04

75-90

szürkésbarna talaj

BD2-05

90-105

szürkésbarna talaj

BD2-06

105-125

barna talaj

BD2-07

125-145

vörösesbarna talaj

BD2-08

145-150

barna talaj

BD2-09

150-180

szürkésbarna talaj

BD2-10

180-205

szürkésbarna talaj

BD2-01: morzsalékos, sárgás-fehéres foltos, barna talaj

BD2-02: masszív, barna talaj

BD2-03: morzsalékos, sötét szürkésbarna talaj

BD2-04: morzsalékos, agyagos, szürkésbarna talaj

BD2-05: plasztikus, gyengén szürkésbarna talaj

BD2-06: plasztikus, szürkésbarna talaj

benne fehér és téglavörös törmelékek (kultúrszint?)(ezeket le kell választani a mintától)

BD2-07: gyengén vörösesbarna talaj, kevés nagyobb fehér kaviccsal

BD2-08: plasztikus, de morzsalékos, néhol sárgás, barna talaj kevés kaviccsal

BD2-09: masszív, nedves, szürkésbarna talaj (közel a talajvízszinthez)

sárga limonitfoltokkal és kavics/kerámiadarabokkal?

BD2-10: szürkésbarna, sárgafoltos talaj

elértük a talajvízszintet

5. mintavételi hely: Felsővadász-Várdomb, homokbánya

A mintavételezés a felhagyott bányaudvarban történt, a minták nem lettek sorszámozva. A minták mikromineralógiai vizsgálatokra lettek vételezve.

Keresztrétegzett homokrétegek, agyagos közbetelepülés nincs. A homokanyagban fillitet nem találtunk.

Sorszám

Leírás

Felsővadász, durvahomok

sárgásszürke durvaszemcsés homok

Felsővadász, finomhomok

világosszürke finomszemcsés homok

6. mintavételi hely, egyben fúrás: Felsővadász-Várdomb, a domb délkeleti oldala alatt, a patak mentén

Sorszám

Mélység (cm)

Leírás

FV1-01

0-20

szürke talaj

FV1-02

20-40

szürkésbarna talaj

FV1-03

40-60

szürkésbarna agyag

FV1-04

60-80

szürkésbarna agyag

FV1-01: szürke agyagos talaj

FV1-02: zsíros, középbarna-szürkésbarna talaj

FV1-03: zsíros, szürkésbarna agyag

FV1-04: zsíros, szürkésbarna agyag (az előző mintához hasonló)

elértük a talajvízszintet, ez a minta már a talajvízszint alól való

7. mintavételi hely, egyben fúrás: Felsővadász-Várdomb, a várdomb mögötti nyereg nyugati részén

Sorszám

Mélység (cm)

Leírás

FV2-01

0-15

barna talaj

FV2-02

15-35

barna talaj

FV2-03

35-50

barna talaj

FV2-04

50-65

barna talaj

FV2-05

65-80

barna talaj

FV2-06

80-95

szürkésbarna talaj

FV2-07

95-115

szürkésbarna talaj

FV2-08

115-125

sötétbarna talaj

FV2-09

125-140

sötétbarna talaj

FV2-10

140-155

szürkésbarna talaj

FV2-11

155-170

sárgásbarna talaj

FV2-12

170-180

tarka agyag

FV2-13

180-195

tarka agyag

FV2-14

195-220

tarka agyag

FV2-01: agyagos barna talaj, A szint

FV2-02: agyagos, száraz, morzsalékos, barna talaj

FV2-03: morzsalékos, kissé sárgább barna talaj

benne kerámia(?) töredékek (kultúrszint?)

FV2-04: kissé homokos, csillámos, morzsalékos, barna talaj

benne kerámia(?) töredékek (kultúrszint?)

FV2-05: morzsalékos barna talaj

benne téglavörös kerámia(?) töredékek (kultúrszint?)

FV2-06: száraz, morzsalékos, szürkésbarna talaj

benne narancssárga kerámia(?) töredékek (kultúrszint?)

FV2-07: száraz, morzsalékos, szürkésbarna talaj

benne narancssárga kerámia(?) töredékek (kultúrszint?)

FV2-08: morzsalékos, sötétbarna talaj

benne szétmorzsolható, narancssárga törmelékek

FV2-09: morzsalékos, sötétbarna talaj

mintavételkor vizezés

FV2-10: morzsalékos, szürkésbarna talaj

benne narancssárga-téglavörös törmelékek

FV2-11: csillámosabb, sárgásbarna inhomogén talaj

benne faszén (?), sárgás göbecsek, foltok

FV2-12: zöld-vörös-barna, tarka agyag göbecsekkel

FV2-13: uralkodóan sárgásbarna-zöld, tarka agyag

FV2-14: tarka agyag

2006.07.06. csütörtök, Gyomaendrőd

8. mintavételi hely, egyben fúrás: Gyomaendrőd, Mezőberényi út – Ugaritanyák út között, a vasúttól 200 m-re

Sorszám

Mélység (cm)

Leírás

END3-01

0-30

fekete talaj

END3-02

30-50

fekete talaj

END3-03

50-65

barnásfekete agyag

END3-04

65-80

sárgásszürke agyag

END3-05

80-105

szürke/sárga agyag

END3-06

105-120

tarka agyag

END3-07

120-135

tarka agyag

END3-08

135-145

szürkéssárga agyag

END3-09

145-170

sárgásszürke agyag

END3-10

170-190

sárga agyag

END3-11

190-215

sárga agyag

END3-12

215-235

sárga homok

END3-01: kissé csillámos, humuszos, fekete talaj, A szint

END3-02: zsíros, fényes, kissé morzsalékos és csillámos, fekete talaj

END3-03: zsíros, fényes, barnásfekete agyag

END3-04: jól gyúrható, fino csillámos, sárgás-barnás fekete/szürke agyag

END3-05: a minta középső szakaszán litológiai váltás (szürke/sárga agyag), mi csak az alsó szakaszt mintáztuk

szürkés-zöldessárga tarka, csillámos agyag vörösesbarna, limonitos foltokkal

END3-06: barnás-zöldessárga tarka agyag egyre több vörösessárga, limonitos folttal

a minta felső szakaszán fekete talajos szennyezés

END3-07: erősebben csillámos, zöldessárga tarka agyag, nem tiszta, limonitos foltokkal

END3-08: szürke-sárga, ridegebb agyag mészgöbecsekkel

END3-09: nedves, sárgásszürke agyag, több limonitos folttal

END3-10: vizes, zöldes-szürkés foltos, sárga agyag

elértük a talajvízszintet

END3-11: vizes, sárga agyag (a furat alján már homok – mikromineralógiára megmintázva)

END3-12: vizes, sárga homok

9. mintavételi hely, egyben fúrás: Gyomaendrőd, Öregszőlőktől délre 2 km-re, az út nyugati oldalán, egy topográfiai mélyedésben

Sorszám

Mélység (cm)

Leírás

END4-01

0-20

fekete-sötétbarna talaj

END4-02

20-30

sötétbarna talaj

END4-03

30-55

sötétbarna talaj

END4-04

55-65

sötétbarna talaj

END4-05

65-90

sötétbarna talaj/sárga agyag

END4-06

90-105

sárga agyag

END4-07/F

105-120

sárga agyag

END4-07/A

105-120

zöld agyag

END4-08

120-145

zöld agyag

END4-09

145-155

zöld agyag

END4-10

155-185

zöld aleurit

END4-11

185-215

zöld aleuritos agyag

END4-01: fekete-sötétbarna talaj, A szint

END4-02: jól kenhető, morzsalékos, nagyon kevés csillámot tartalmazó, sötétbarna talaj

END4-03: nagyon kevés csillámot tartalmazó, sötétbarna talaj

END4-04: nedves, csillámos, szürkés-sárgás sötétbarna talaj

END4-05: nagyrészt csillámos, sötétbarna talaj (megmintázva)

a minta alja fokozatosan sárga talaj/agyagba megy át

END-06: kissé keveredett (sárga-barna), barna talajbemosódásos minta

uralkodóan morzsalékos, erősen csillámos, sötétbarna foltos, sárga agyag

END4-07: mivel mintán belül következett be a litológiai váltás, ezért szétbontottuk

END4-07/F: a minta felső része az előző mintához hasonló sárga agyag

END4-07/A: a minta alsó része zöld agyag

benne akár 1 cm-es, kemény, fehér mészgöbecsek

END4-08: szikes?, zöld agyag, fehér meszes göbecsekkel

END4-09: zöld agyag mészgöbecsek nélkül

END4-10: morzsás-szemcsés, zöld aleurit, rozsdaszínű limonitfoltokkal

elértük a talajvízszintet

END4-11: zöld aleuritos agyag, rozsaszínű limonitfoltokkal

mintavesztés! nagy darabok potyogtak vissza a vízbe

10. mintavételi hely, egyben fúrás: Gyomaendrőd, az előző fúrás (END4) helyétől visszafelé az úton 0,5 km-rel, az út keleti oldalán, a nádasnál

Sorszám

Mélység (cm)

Leírás

END5-01

0-30

sötétbarna talaj

END5-02

30-45

sötétbarna talaj

END5-03

45-65

sárgásbarna talaj

END5-04

65-85

sárgásbarna talaj

END5-05

85-115

sárgásbarna aleuritos talaj

END5-06

115-130

sárgásbarna aleuritos talaj

END5-07

130-150

sárgásbarna aleuritos talaj

END5-08

150-175

sárga agyagos aleurit

END5-09

175-200

sárga agyag

END5-10

200-240

sárga agyag

END5-01: nagyon sütétbarna, morzsalékos talaj

END5-02: kissé csillámos, morzsalékos, sárgás sötétbarna talaj

END5-03: erősen csillámos, morzsalékos, sötétbarna talaj

END5-04: erősen csillámos, morzsalékos, mészgöbecses, sárgásbarna talaj

END5-05: gyúrható, morzsalékos, erősen csillámos, sárgásbarna talaj/aleuritos agyag

END5-06: az előző mintához hasonló, de annál nedvesebb, zsírosabb, jobban összeálló talaj

END5-07: az előző mintához hasonló, de mészgöbecses, morzsalékos, sárgásbarna talaj

END5-08: nedves, morzsalékos, sárga agyagos aleurit

benne akár 0,5 cm-es, fehér mészcsomók

END5-09: gyúrható, sárga agyag

valószínűleg elértük a talajvízszint tetejét, de a minta még nem teljesen vizes

END5-10: vizes, sárga agyag limonitos foltokkal

elértük a talajvízszintet

 

GPS:

pont neve

dátum

koordináták

magasság

AGG-9

04-JZL-06 17:35:18

N48 28.245 E20 29.743

1133 ft

BD1

05-JZL-06 10:02:45

N48 19.086 E20 45.672

497 ft

BD2

05-JZL-06 11:09:15

N48 19.044 E20 45.646

361 ft

FV1

05-JZL-06 14:11:52

N48 21.595 E20 55.212

517 ft

FV2

05-JZL-06 14:36:36

N48 21.689 E20 55.200

614 ft

END3

06-JZL-06 12:00:28

N46 54.393 E20 50.225

283 ft

END4

06-JZL-06 13:51:55

N46 52.847 E20 47.325

303 ft

END5

06-JZL-06 14:49:16

N46 53.273 E20 47.236

222 ft

 

 

Képek:

téma

filenév

méret

dátum

idő

MÖB-DAAD terepbejárás 2006. 07.04-06

 

 

 

 

téma

filenév

méret

dátum

idő

Aggtelek, ANP kemping

DSCN1171.jpg

1356087

06.07.04

14.31

Borsod-Derékegyháza, lelőhely

DSCN1172.jpg

1312521

06.07.05

10.00

Borsod-Derékegyháza, rálátás a falura a lelőhelyről

DSCN1173.jpg

1282936

06.07.05

10.00

BD1-04 minta, kéz

DSCN1174.jpg

1448713

06.07.05

10.07

BD1-04 minta, kézben

DSCN1175.jpg

1320512

06.07.05

10.08

BD1-04 minta, kézben

DSCN1176.jpg

1270173

06.07.05

10.08

BD1-05 minta, kéz

DSCN1177.jpg

1249128

06.07.05

10.09

BD1-05 minta, fúró

DSCN1178.jpg

1565005

06.07.05

10.09

BD1-05 minta, kézben

DSCN1179.jpg

1299186

06.07.05

10.10

BD1-06 minta, kéz

DSCN1180.jpg

1431907

06.07.05

10.12

BD1-06 minta, fúró

DSCN1181.jpg

1453953

06.07.05

10.12

BD1-06 minta, kézben

DSCN1182.jpg

1230542

06.07.05

10.13

BD1-07 minta, kéz

DSCN1183.jpg

1399551

06.07.05

10.16

BD1-07 minta, fúró

DSCN1184.jpg

1507482

06.07.05

10.16

BD1-07 minta, kézben

DSCN1185.jpg

1273547

06.07.05

10.17

BD1-08 minta, kéz

DSCN1186.jpg

1276265

06.07.05

10.19

BD1-08 minta, fúró

DSCN1187.jpg

1471256

06.07.05

10.20

BD1-08 minta, kézben

DSCN1188.jpg

1269910

06.07.05

10.21

BD1-09 minta, cetli

DSCN1189.jpg

1330397

06.07.05

10.21

BD1-09 minta, fúró

DSCN1190.jpg

1450461

06.07.05

10.24

BD1-09 minta, kézben

DSCN1191.jpg

1274870

06.07.05

10.25

BD1-10 minta, cetli

DSCN1192.jpg

1318797

06.07.05

10.26

BD1-10 minta, fúró

DSCN1194.jpg

1464798

06.07.05

10.28

BD1-10 minta, kézben

DSCN1195.jpg

1225497

06.07.05

10.28

BD1-10 minta, kézben

DSCN1196.jpg

1228674

06.07.05

10.28

BD1-11 minta, cetli

DSCN1197.jpg

1332906

06.07.05

10.30

BD1-11 minta, fúró

DSCN1198.jpg

1427353

06.07.05

10.33

BD1-11 minta, kézben

DSCN1199.jpg

1321499

06.07.05

10.33

BD1-12 minta, cetli

DSCN1200.jpg

1338888

06.07.05

10.34

BD1-12 minta, fúró

DSCN1201.jpg

1454725

06.07.05

10.36

BD1-12 minta, kézben

DSCN1202.jpg

1327222

06.07.05

10.37

BD1-12 minta, kézben

DSCN1203.jpg

1334982

06.07.05

10.37

BD1-13 minta, cetli

DSCN1204.jpg

1316196

06.07.05

10.38

BD1-13 minta, fúró

DSCN1205.jpg

1483253

06.07.05

10.39

BD1-13 minta, kézben

DSCN1206.jpg

1368647

06.07.05

10.40

BD1-14 minta, cetli

DSCN1207.jpg

1315852

06.07.05

10.41

BD1-14 minta, fúró

DSCN1208.jpg

1382955

06.07.05

10.42

BD1-14 minta, kézben

DSCN1209.jpg

1327875

06.07.05

10.43

BD1-14 minta, kézben

DSCN1210.jpg

1301062

06.07.05

10.43

BD1-15 minta, cetli

DSCN1211.jpg

1384182

06.07.05

10.43

BD1-15 minta, fúró

DSCN1212.jpg

1477040

06.07.05

10.45

BD1-15 minta, kézben

DSCN1213.jpg

1385013

06.07.05

10.45

BD1-16 minta, cetli

DSCN1214.jpg

1241805

06.07.05

10.46

BD1-16 minta, fúró

DSCN1215.jpg

1496872

06.07.05

10.48

BD1-16 minta, kézben

DSCN1216.jpg

1385170

06.07.05

10.48

BD1-17 minta, cetli

DSCN1217.jpg

1373912

06.07.05

10.49

BD1-17 minta, fúró

DSCN1218.jpg

1453458

06.07.05

10.51

BD1-17 minta, kézben

DSCN1219.jpg

1316910

06.07.05

10.52

Borsod-Derékegyháza, rálátás a falura a lelőhelyről

DSCN1220.jpg

1329207

06.07.05

10.53

Borsod-Derékegyháza, rálátás a falura a lelőhelyről

DSCN1221.jpg

1375114

06.07.05

10.53

BD2-01 minta, cetli

DSCN1222.jpg

1346896

06.07.05

11.11

BD2-02 minta, cetli

DSCN1223.jpg

1314887

06.07.05

11.12

BD2-02 minta, fúró

DSCN1224.jpg

1544172

06.07.05

11.14

BD2-02 minta, kézben

DSCN1225.jpg

1329487

06.07.05

11.15

BD2-03 minta, cetli

DSCN1226.jpg

1304389

06.07.05

11.16

BD2-03 minta, fúró

DSCN1227.jpg

1462160

06.07.05

11.18

BD2-03 minta, kézben

DSCN1228.jpg

1399970

06.07.05

11.19

BD2-03 minta, kézben

DSCN1229.jpg

1382688

06.07.05

11.19

BD2-04 minta, cetli

DSCN1230.jpg

1368926

06.07.05

11.19

BD2-04 minta, fúró

DSCN1231.jpg

1547479

06.07.05

11.21

BD2-04 minta, kézben

DSCN1232.jpg

1349803

06.07.05

11.22

BD2-05 minta, cetli

DSCN1233.jpg

1293255

06.07.05

11.22

BD2-05 minta, fúró

DSCN1234.jpg

1497001

06.07.05

11.24

BD2-05 minta, kézben

DSCN1235.jpg

1347056

06.07.05

11.25

BD2-06 minta, cetli

DSCN1236.jpg

1341384

06.07.05

11.25

BD2-06 minta, fúró

DSCN1237.jpg

1462138

06.07.05

11.27

BD2-06 minta, kézben

DSCN1238.jpg

1398954

06.07.05

11.28

BD2-07 minta, cetli

DSCN1239.jpg

1284450

06.07.05

11.29

BD2-07 minta, fúró

DSCN1241.jpg

1444032

06.07.05

11.32

BD2-07 minta, kézben

DSCN1242.jpg

1436317

06.07.05

11.32

BD2-08 minta, cetli

DSCN1243.jpg

1377751

06.07.05

11.32

BD2-08 minta, fúró

DSCN1244.jpg

1505864

06.07.05

11.35

BD2-08 minta, kézben

DSCN1245.jpg

1428064

06.07.05

11.36

BD2-09 minta, cetli

DSCN1246.jpg

1234277

06.07.05

11.36

BD2-09 minta, fúró

DSCN1247.jpg

1488036

06.07.05

11.38

BD2-09 minta, kézben

DSCN1248.jpg

1317392

06.07.05

11.39

BD2-010 minta, cetli

DSCN1249.jpg

1276987

06.07.05

11.40

BD2-010 minta, fúró

DSCN1250.jpg

1457933

06.07.05

11.43

BD2-010 minta, fúró

DSCN1251.jpg

1522303

06.07.05

11.43

BD2-010 minta, kézben

DSCN1252.jpg

1294643

06.07.05

11.44

BD2-010 minta, kézben

DSCN1253.jpg

1284049

06.07.05

11.44

BD2 fúrás helye

DSCN1254.jpg

1394078

06.07.05

11.44

Felsővadász-Várdomb, homokbánya

DSCN1255.jpg

1441905

06.07.05

13.29

Felsővadász-Várdomb, homokbánya

DSCN1256.jpg

1460169

06.07.05

13.29

FV1-01 minta, fúrás

DSCN1257.jpg

1409888

06.07.05

14.13

FV1-02 minta, cetli

DSCN1258.jpg

1266145

06.07.05

14.13

FV1-02 minta, fúró

DSCN1259.jpg

1391157

06.07.05

14.15

FV1-02 minta, kézben

DSCN1260.jpg

1222182

06.07.05

14.16

FV1-02 minta, kézben

DSCN1261.jpg

1183607

06.07.05

14.16

FV1-03 minta, cetli

DSCN1262.jpg

1260263

06.07.05

14.17

FV1-03 minta, fúró

DSCN1263.jpg

1415857

06.07.05

14.19

FV1-03 minta, fúró

DSCN1264.jpg

1367639

06.07.05

14.19

FV1-03 minta, kézben

DSCN1265.jpg

1253564

06.07.05

14.19

FV1-04 minta, cetli

DSCN1266.jpg

1265672

06.07.05

14.20

FV1-04 minta, fúró

DSCN1267.jpg

1471253

06.07.05

14.22

FV1-04 minta, fúró

DSCN1268.jpg

1288604

06.07.05

14.22

FV1-04 minta, Heiner edényt készít

DSCN1269.jpg

1387345

06.07.05

14.23

FV1-04 minta, kézben

DSCN1270.jpg

1269461

06.07.05

14.24

FV1-04 minta, Heiner edényt készít

DSCN1271.jpg

1178783

06.07.05

14.25

Musztafa rágyújt

DSCN1272.jpg

1327937

06.07.05

14.35

Musztafa rágyújt

DSCN1273.jpg

1304248

06.07.05

14.35

Felsővadász-Várdomb, két domb közti nyereg

DSCN1274.jpg

1311276

06.07.05

14.39

Felsővadász-Várdomb, két domb közti nyereg

DSCN1275.jpg

1351014

06.07.05

14.39

FV2-01 minta, cetli

DSCN1277.jpg

1236080

06.07.05

14.39

FV2-01 minta, fúró

DSCN1278.jpg

1503475

06.07.05

14.40

FV2-01 minta, fúró

DSCN1279.jpg

1460151

06.07.05

14.40

FV2-01 minta, kézben

DSCN1280.jpg

1223075

06.07.05

14.41

FV2-02 minta, cetli

DSCN1281.jpg

1295725

06.07.05

14.41

Dávid légiós

DSCN1282.jpg

1235878

06.07.05

14.42

FV2-02 minta, fúró

DSCN1283.jpg

1440024

06.07.05

14.42

FV2-02 minta, kézben

DSCN1284.jpg

1428465

06.07.05

14.43

FV2-02 minta, kézben

DSCN1285.jpg

1388863

06.07.05

14.43

FV2-03 minta, cetli

DSCN1286.jpg

1294464

06.07.05

14.43

FV2-03 minta, fúró

DSCN1287.jpg

1520583

06.07.05

14.44

FV2-03 minta, fúró

DSCN1288.jpg

1430094

06.07.05

14.44

FV2-03 minta, kézben

DSCN1289.jpg

1347986

06.07.05

14.45

FV2-04 minta, cetli

DSCN1290.jpg

1378997

06.07.05

14.46

FV2-04 minta, fúró

DSCN1291.jpg

1503968

06.07.05

14.47

FV2-04 minta, fúró

DSCN1292.jpg

1394076

06.07.05

14.47

FV2-04 minta, kézben

DSCN1293.jpg

1434544

06.07.05

14.48

FV2-05 minta, cetli

DSCN1294.jpg

1403596

06.07.05

14.48

FV2-05 minta, fúró

DSCN1295.jpg

1366552

06.07.05

14.50

FV2-05 minta, fúró

DSCN1296.jpg

1445413

06.07.05

14.50

FV2-05 minta, kézben

DSCN1297.jpg

1370611

06.07.05

14.51

FV2-06 minta, cetli

DSCN1298.jpg

1345805

06.07.05

14.52

FV2-06 minta, fúró

DSCN1299.jpg

1467247

06.07.05

14.53

FV2-06 minta, fúró

DSCN1300.jpg

1417967

06.07.05

14.53

FV2-06 minta, kézben

DSCN1301.jpg

1384784

06.07.05

14.54

FV2-07 minta, cetli

DSCN1302.jpg

1229268

06.07.05

14.54

FV2-07 minta, fúró

DSCN1303.jpg

1488342

06.07.05

14.56

FV2-07 minta, kézben

DSCN1304.jpg

1406573

06.07.05

14.56

FV2-07 minta, kézben

DSCN1305.jpg

1300779

06.07.05

14.57

FV2-08 minta, cetli

DSCN1306.jpg

1425480

06.07.05

14.57

FV2-08 minta, fúró

DSCN1307.jpg

1473077

06.07.05

15.00

FV2-08 minta, kézben

DSCN1308.jpg

1364029

06.07.05

15.00

FV2-08 minta, kézben

DSCN1309.jpg

1263650

06.07.05

15.00

FV2-09 minta, cetli

DSCN1310.jpg

1258624

06.07.05

15.01

FV2-09 minta, fúró

DSCN1312.jpg

1448210

06.07.05

15.05

FV2-09 minta, kézben

DSCN1313.jpg

1375330

06.07.05

15.05

FV2-09 minta, kézben

DSCN1314.jpg

1455210

06.07.05

15.06

FV2-10 minta, cetli

DSCN1315.jpg

1369525

06.07.05

15.06

FV2-10 minta, fúró

DSCN1316.jpg

1460639

06.07.05

15.08

FV2-10 minta, fúró

DSCN1317.jpg

1378718

06.07.05

15.08

FV2-10 minta, kézben

DSCN1318.jpg

1430011

06.07.05

15.08

FV2-11 minta, cetli

DSCN1320.jpg

1268827

06.07.05

15.09

FV2-11 minta, fúró

DSCN1321.jpg

1416065

06.07.05

15.11

FV2-11 minta, fúró

DSCN1322.jpg

1360229

06.07.05

15.11

FV2-11 minta, kézben

DSCN1323.jpg

1284781

06.07.05

15.13

FV2-11 minta, kézben

DSCN1324.jpg

1330941

06.07.05

15.13

FV2-12 minta, cetli

DSCN1325.jpg

1320047

06.07.05

15.14

FV2-12 minta, fúró

DSCN1326.jpg

1455595

06.07.05

15.15

FV2-12 minta, fúró

DSCN1327.jpg

1379448

06.07.05

15.15

FV2-12 minta, kézben

DSCN1328.jpg

1487577

06.07.05

15.16

FV2-12 minta, kézben

DSCN1329.jpg

1387113

06.07.05

15.16

FV2-13 minta, cetli

DSCN1330.jpg

1319154

06.07.05

15.18

FV2-13 minta, fúró

DSCN1331.jpg

1446631

06.07.05

15.19

FV2-13 minta, kézben

DSCN1332.jpg

1321347

06.07.05

15.20

FV2-14 minta, cetli

DSCN1333.jpg

1563021

06.07.05

15.21

FV2-14 minta, fúró

DSCN1334.jpg

1462089

06.07.05

15.22

FV2-14 minta, kézben

DSCN1335.jpg

1372538

06.07.05

15.23

Felsővadász, 2. fúrás környéke

DSCN1336.jpg

1248377

06.07.05

15.23

Felsővadász, 2. fúrás környéke

DSCN1337.jpg

1192385

06.07.05

15.23

END3-01 minta, cetli

DSCN1338.jpg

1358067

06.07.06

12.02

END3-01 minta, fúró

DSCN1339.jpg

1335824

06.07.06

12.02

END3-01 minta, kézben

DSCN1340.jpg

1242174

06.07.06

12.03

END3-02 minta, cetli

DSCN1341.jpg

1342472

06.07.06

12.03

END3-02 minta, fúró

DSCN1342.jpg

1386411

06.07.06

12.05

END3-02 minta, kézben

DSCN1343.jpg

1318878

06.07.06

12.06

END3-03 minta, cetli

DSCN1344.jpg

1340510

06.07.06

12.06

END3-03 minta, fúró

DSCN1345.jpg

1352800

06.07.06

12.08

END3-03 minta, kézben

DSCN1346.jpg

1201727

06.07.06

12.08

END3-04 minta, cetli

DSCN1347.jpg

1237113

06.07.06

12.09

END3-04 minta, fúró

DSCN1348.jpg

1356105

06.07.06

12.10

END3-04 minta, kézben

DSCN1349.jpg

1249063

06.07.06

12.11

END3-05 minta, cetli

DSCN1350.jpg

1326574

06.07.06

12.11

END3-05 minta, fúró

DSCN1351.jpg

1342709

06.07.06

12.13

END3-05 minta, kézben

DSCN1352.jpg

1268021

06.07.06

12.14

END3-06 minta, cetli

DSCN1353.jpg

1381291

06.07.06

12.16

END3-06 minta, fúró

DSCN1354.jpg

1306593

06.07.06

12.17

END3-06 minta, kézben

DSCN1355.jpg

1291184

06.07.06

12.17

END3-06 minta, kézben

DSCN1356.jpg

1233319

06.07.06

12.18

END3-07 minta, cetli

DSCN1357.jpg

1282858

06.07.06

12.21

END3-07 minta, fúró

DSCN1358.jpg

1373730

06.07.06

12.21

END3-07 minta, kézben

DSCN1359.jpg

1245764

06.07.06

12.22

END3-08 minta, cetli

DSCN1360.jpg

1375766

06.07.06

12.25

END3-08 minta, fúró

DSCN1361.jpg

1267222

06.07.06

12.25

END3-08 minta, kézben

DSCN1362.jpg

1204744

06.07.06

12.26

END3-09 minta, cetli

DSCN1363.jpg

1326854

06.07.06

12.28

END3-09 minta, fúró

DSCN1364.jpg

1290573

06.07.06

12.28

END3-09 minta, kézben

DSCN1365.jpg

1204550

06.07.06

12.28

END3-10 minta, cetli

DSCN1366.jpg

1563971

06.07.06

12.31

END3-10 minta, fúró

DSCN1367.jpg

1327405

06.07.06

12.31

END3-10 minta, kézben

DSCN1368.jpg

1281097

06.07.06

12.32

END3-11 minta, cetli

DSCN1369.jpg

1405618

06.07.06

12.35

END3-11 minta, fúró

DSCN1370.jpg

1345461

06.07.06

12.35

END3-11 minta, kézben

DSCN1371.jpg

1282978

06.07.06

12.35

END3-11 minta, kézben

DSCN1372.jpg

1308221

06.07.06

12.36

END3-12 minta, cetli

DSCN1373.jpg

1309918

06.07.06

12.38

END3-12 minta, fúró

DSCN1374.jpg

1341534

06.07.06

12.39

END3-12 minta, kézben

DSCN1375.jpg

1352791

06.07.06

12.39

Gyomaendrőd, Öregszőlők - END3 fúrás környéke

DSCN1376.jpg

1277147

06.07.06

12.40

END4-01 minta, cetli

DSCN1377.jpg

1322839

06.07.06

13.55

END4-01 minta, fúró

DSCN1378.jpg

1364815

06.07.06

13.55

END4-01 minta, kézben

DSCN1379.jpg

1287650

06.07.06

13.56

END4-02 minta, cetli

DSCN1380.jpg

1300448

06.07.06

13.57

END4-02 minta, fúró

DSCN1381.jpg

1430748

06.07.06

13.57

END4-02 minta, kézben

DSCN1382.jpg

1271204

06.07.06

13.58

END4-03 minta, cetli

DSCN1383.jpg

1364187

06.07.06

13.58

END4-03 minta, fúró

DSCN1384.jpg

1423526

06.07.06

13.59

END4-03 minta, kézben

DSCN1385.jpg

1387521

06.07.06

14.00

END4-04 minta, cetli

DSCN1386.jpg

1370714

06.07.06

14.00

END4-04 minta, fúró

DSCN1387.jpg

1308084

06.07.06

14.01

END4-04 minta, kézben

DSCN1388.jpg

1212874

06.07.06

14.02

END4-05 minta, cetli

DSCN1389.jpg

1435259

06.07.06

14.02

END4-05 minta, fúró

DSCN1390.jpg

1422636

06.07.06

14.04

END4-05 minta, kézben

DSCN1391.jpg

1343404

06.07.06

14.04

END4-06 minta, cetli

DSCN1392.jpg

1298751

06.07.06

14.05

END4-06 minta, fúró

DSCN1393.jpg

1395659

06.07.06

14.06

END4-06 minta, kézben

DSCN1394.jpg

1305235

06.07.06

14.08

END4-07 minta, cetli

DSCN1395.jpg

1352037

06.07.06

14.08

END4-07 minta, fúró

DSCN1396.jpg

1326371

06.07.06

14.09

END4-07/F minta, cetli

DSCN1397.jpg

1269180

06.07.06

14.10

END4-07/F minta, kéz

DSCN1398.jpg

1268512

06.07.06

14.10

END4-07/A minta, cetli

DSCN1400.jpg

1568871

06.07.06

14.10

END4-07/A minta, kéz

DSCN1401.jpg

1278391

06.07.06

14.11

END4-08 minta, cetli

DSCN1402.jpg

1570225

06.07.06

14.12

END4-08 minta, fúró

DSCN1403.jpg

1421718

06.07.06

14.12

END4-08 minta, kézben

DSCN1404.jpg

1317570

06.07.06

14.13

END4-09 minta, cetli

DSCN1405.jpg

1312470

06.07.06

14.16

END4-09 minta, fúró

DSCN1406.jpg

1448280

06.07.06

14.16

END4-09 minta, kézben

DSCN1407.jpg

1291214

06.07.06

14.17

END4-09 minta, kézben

DSCN1408.jpg

1247074

06.07.06

14.17

END4-10 minta, cetli

DSCN1409.jpg

1359643

06.07.06

14.19

END4-10 minta, fúró

DSCN1410.jpg

1439006

06.07.06

14.19

END4-10 minta, kézben

DSCN1411.jpg

1291666

06.07.06

14.20

END4-11 minta, cetli

DSCN1412.jpg

1563190

06.07.06

14.23

END4-11 minta, fúró

DSCN1413.jpg

1374394

06.07.06

14.24

END4-11 minta, kézben

DSCN1414.jpg

1204051

06.07.06

14.24

END4-11 minta, kézben

DSCN1415.jpg

1263333

06.07.06

14.24

Gyomaendrőd, Öregszőlők - END5 fúrás környéke

DSCN1416.jpg

1253969

06.07.06

14.51

END5-01 minta, cetli

DSCN1417.jpg

1571839

06.07.06

14.52

END5-01 minta, fúró

DSCN1418.jpg

1431194

06.07.06

14.52

END5-01 minta, kézben

DSCN1419.jpg

1218995

06.07.06

14.52

END5-02 minta, cetli

DSCN1420.jpg

1398969

06.07.06

14.52

END5-02 minta, fúró

DSCN1421.jpg

1378564

06.07.06

14.53

END5-02 minta, kézben

DSCN1422.jpg

1282957

06.07.06

14.54

END5-03 minta, cetli

DSCN1423.jpg

1386494

06.07.06

14.54

END5-03 minta, fúró

DSCN1424.jpg

1231037

06.07.06

14.55

END5-03 minta, kézben

DSCN1425.jpg

1316513

06.07.06

14.55

END5-04 minta, cetli

DSCN1426.jpg

1260457

06.07.06

14.56

END5-04 minta, fúró

DSCN1427.jpg

1282681

06.07.06

14.57

END5-04 minta, kézben

DSCN1428.jpg

1277364

06.07.06

14.57

END5-05 minta, cetli

DSCN1429.jpg

1334892

06.07.06

14.58

END5-05 minta, fúró

DSCN1430.jpg

1340174

06.07.06

14.59

END5-05 minta, fúró

DSCN1431.jpg

1293102

06.07.06

14.59

END5-05 minta, kézben

DSCN1432.jpg

1298930

06.07.06

15.00

END5-06 minta, cetli

DSCN1433.jpg

1270428

06.07.06

15.01

END5-06 minta, fúró

DSCN1434.jpg

1352137

06.07.06

15.01

END5-06 minta, kézben

DSCN1435.jpg

1280612

06.07.06

15.01

END5-07 minta, cetli

DSCN1436.jpg

1290200

06.07.06

15.04

END5-07 minta, fúró

DSCN1437.jpg

1465771

06.07.06

15.04

END5-07 minta, kézben

DSCN1438.jpg

1308387

06.07.06

15.05

END5-08 minta, cetli

DSCN1439.jpg

1565350

06.07.06

15.06

END5-08 minta, fúró

DSCN1440.jpg

1382394

06.07.06

15.07

END5-08 minta, kézben

DSCN1441.jpg

1394469

06.07.06

15.07

END5-09 minta, cetli

DSCN1442.jpg

1225752

06.07.06

15.09

END5-09 minta, fúró

DSCN1443.jpg

1366910

06.07.06

15.10

END5-09 minta, fúró

DSCN1444.jpg

1292726

06.07.06

15.10

END5-09 minta, kézben

DSCN1445.jpg

1242788

06.07.06

15.11

END5-09 minta, kézben

DSCN1446.jpg

1226572

06.07.06

15.11

END5-10 minta, cetli

DSCN1447.jpg

1339205

06.07.06

15.13

END5-10 minta, fúró

DSCN1448.jpg

1378235

06.07.06

15.13

END5-10 minta, fúró

DSCN1449.jpg

1387633

06.07.06

15.13

END5-10 minta, kézben

DSCN1450.jpg

1328228

06.07.06

15.14

END5-10 minta, kézben

DSCN1451.jpg

1332414

06.07.06

15.14

Gyomaendrőd, Öregszőlők - END5 fúrás munka VÉGE

DSCN1452.jpg

1304619

06.07.06

15.14

Gyomaendrőd, Öregszőlők - END5 fúrás munka VÉGE

DSCN1453.jpg

1330565

06.07.06

15.14

T. Biró Katalin

2006-07-07.