Darányi ügyvédi irodájaA Brudern-ház fõhomlokzata, 1900 körül