Református egyházi tisztségA Mezõhegyesi Református Anyaegyház örökös tb. fõgondnokává választja, 1909.