Jogi vizsgaTételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Pesti M. Kir. Tudom. Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett 1872. évi december 6-án, déli 12 órakor nyilvánosan vitatkozás alá bocsát ifj. Darányi Ignác,
Pest, 1872. Athenaeum ny.