Egyesületi tagsága

Gazdasági Egyesületek

Magyar Gazdaszövetség elnöke

Alsó-Fehér vármegyei Gazdasági Egyesület tb. tagja

Arad vármegyei Gazdasági Egyesület tb. tagja, díszelnöke, 1901

Békés vármegyei Gazdasági Egyesület örökös dísztagja, 1898

Bereg vármegyei Gazdasági Egyesület tb. tagja

Budafoki Gazdálkodók Egylete tb. tagja, 1900

Csanád vármegyei Gazdasági Egyesület díszelnöke, 1901

Délvidéki Földmûvelõ Gazdasági Egyesület, Temesvár, védnöke, 1899

Fogaras vármegyei Gazdasági Egyesület díszelnöke, 1901

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Gazdasági Egyesület tb. tagja

Kecskemét-vidéki Gazdasági Egyesület tb. tagja, 1897

Keszthelyi Gazdakör dísztagja, 1908

Komáromi Gazdasági Egyesület díszelnöke, 1901

Komárom vármegyei Gazdasági Egyesület díszelnöke, 1901

Nyitra vármegyei Gazdasági Egyesület tb. tagja, 1899

Nyitravölgyi Gazdasági Egyesület tb. tagja

Pancsovai Gazdasági Egyesület tb. tagja, 1904

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Gazdasági Egyesület tb. elnöke, 1900

Pozsony vármegyei Gazdasági Egyesület tb. tagja, 1901

Sopron vármegyei Gazdasági Egyesület tb. tagja

Szatmár vármegyei Gazdasági Egyesület tb. tagja

Szeged Felsõtanyai Központi Gazdakör tb. tagja, 1902

Szilágy vármegyei Gazdasági Egyesület tb. tagja

Vas vármegyei Gazdasági Egyesület tb. tagja

Veszprém vármegyei Gazdasági Egyesület tb. tagja

Zala vármegyei Gazdasági Egyesület tb. tagja

Gazdasági szakegyesületek

Nagymarosi Gyümölcs- és Szõlészeti Egyesület tb. tagja, 1907

Magyar Szõlõsgazdák Országos Egyesületének díszelnöke

Pozsonyi Szõlõmívesek Egyesületének dísztagja, 1901

Országos Magyar Ebtenyésztõ Egyesület díszelnöke

Országos Magyar Kertészeti Egyesület dísztagja, 1904

Kulturális és sportegyesületek

Békés vármegye Közmûvelõdési Egyesületének tb. tagja

Délvidéki Kárpát Egyesület dísztagja, 1897

Magyarországi Kárpát Egyesület tb. tagja, 1902

Budapest I. ker. Népmûvelõdési Egyesületének védnöke, 1908

Felvidéki Magyar Közmûvelõdési Egyesület alapító tagja, 1900

Budai Dalárda tb. tagja, 1905

Komáromi Dalárda Dalegyesület tb. elnöke, 1900

Pápai Ref. Fõiskola Gyorsíró Köre tb. tagja, 1898

Komárom városi és vármegyei Sportegyesület tb. tagja, 1896

Marosvásárhelyi Versenyegylet és Úrlovas Szövetkezet tb. tagja

Segélyezõ egyesületek

Aradi Hivatalszolgák Betegsegélyezõ és Temetkezési Egylete dísztagja, 1897

Elsõ Magyar Hazafias Hadastyán Nõi Segélyezõ Fehér Kereszt Egyesület tb. tagja, 1900

Magyar Tisztviselõk Betegsegélyezõ Egyesülete dísztagja, 1901

Magyar Vöröskereszt Egyesület tb. alelnöke

MÁV Vonatkísérõ Segélyezõ Egylet dísztagja, 1906

Munkácsi Segélyezõ Nõegylet dísztagja, 1903

Országos Gyermekvédõ Líga díszelnöke, 1906

Pécsi Rabsegélyezõ Egylet tb. tagja, 1903