Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató No. 10
1992 (10. szám) T. Biró Katalin szerk.


Gömöri János, Elöljáróban / 10 éves az Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató, pp.1
A szerkesztő (ismételt) kérése, pp.2
Gyulai Ferenc, Az Archeometriai Munkabizottság hírei, pp.2
T. Biró Katalin, A LITOTÉKA adatbázis, pp.3
Gömöri János, Az Iparrégészeti Munkabizottság híreiből, pp.3-6
Szende Katalin, "Alltag und Materielle Kultur im frühneuzeitlichen Ungarn", pp.6
Biró Katalin szerk., Rövid hírek, pp.6
Gömöri János, Kohóásatás, pp.6-8
Vaday Andrea, Fémműves műhelyek a kárpátmedencei szarmata barbaricumban, pp.8-10
Paleoökológiai ankét Debrecenben, pp.10
T. Biró Katalin, A természeti erőforrások kihasználásának dinamikája a neolitikum idején, pp.10-11
Szónoky Miklós - Krolopp Endre, Paleoökológiai vizsgálatok a Nagykunság felszínközeli képződményein, pp.11
Szöőr Gyula, A fáciestani és rétegtani azonosítás geokémiai lehetőségei, pp.11-12
Geoarcheológiai ankét, pp.12
Adams, Brian, Használati kopásnyom vizsgálatok - móndszer és gyakorlati alkalmazás, pp.12
Antoni Judit, ůjkőkori ásatás és a feltárt leletanyag ethnoarcheológiai vizsgálata, pp.12-13
Négyesi Lajos, A fémdetektor alkalmazása a régészeti kutatásban, pp.13-17
Gömöri János, Nemzetközi hírek, pp.17
T. Biró Katalin, CAA (Computer Applications in Archaeology) konferencia, pp.17
Számítástechnikai konferencia / Múltunk jövője `93, pp.18
Pattantyús-Á. Miklós, Geofizikai konferencia, pp.18
Petroarcheológiai konferencia, pp.18
Cserepartnereink, pp.18-19
International Symposium on Archaeometry 9-14 May 1994 Metu Ankara, Turkey, pp.20


Vissza az Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató tartalomjegyzékéhez.