Iparrégészeti Tájékoztató No. 3
1984 (3. szám) Gömöri János szerk.


Nagybákay Péter, Elöjáróban / Emlékeztető, pp.1-2
Gömöri János, A VEAB Történelmi Szakbizottsága Iparrégészeti Munkabizottágának 1984. évi munkaterve, pp.2
Gömöri János, Jelentés az Iparrégészeti Munkabizottság 1984. évi munkatervének teljesítéséről, pp.2
Járó Márta - Költő László, A VEAB Történelmi Szakbizottsága Archaeometriai munkabizottságának 1984. évi munkaterve, pp.2-3
Járó Márta - Költő László, Az MTA VEAB Történelmi Szakbizottsága Archaeometriai Munkabizottságának jelentése az 1984. évi munkaterv teljesítéséről, pp.3
Költő László, Emlékeztető a VEAB Archaeometriai Munkabizottságának 1983. november 2-án tartott üléséről, pp.3-4
Javaslat a numizmatikai tárgyak vizsgálati eredményeinek rögzítésére, pp.4-6
Anyagvizsgálatok, pp.6
Ivancsics Jenő, Ásvány- és kőzettani vizsgálatok a régészetben, pp.6-7
Geofizika / Légi fényképezés, pp.7-9
Leletfelkutatás, pp.9
Verő József, Irodalmi figyelő, pp.9-10
Nováki Gyula - Sándorfi György, Egy régi régészeti probléma: Hogyan égett ki a vörös sánc? Tud-e segíteni az archaeometria?, pp.10-13
Kerámia mintavételi előírások a kormeghatározáshoz, pp.13-14
Gömöri János, őskori kovabánya a Farkasréten, pp.14-15
Gömöri János, Neogén vasércek felszíni kitermelésének nyomai a Kópháza és Nagycenk közötti erdőben, pp.15
Sándorfi György, Középkori ércbányák ňzd környékén, pp.15
Vasolvasztó kemece feltárása a Sopron megyei Dénesfán, pp.15
Öskori kovabányászat és kőnyersanyaglelőhely-azonosítás konferencia, pp.16-17
V. Kézművesipartörténeti Szimpózium, Veszprém, 1984 november 20-21., pp.17
Iparrégészeti vonatkozású konferenciák, tanácskozások, előadások külföldön, pp.17-19
Az UNESCO Vaskohászattörténeti bizottságának szimpóziuma, Belfast, Észak-ěrország, pp.19-20
A középkori vas a társadalomban Norberg, Svédország, 1985, pp.20
Gömöri János, Vastermelés a 18. századi Vasmegyében, pp.20-21
Gömöri János, ůjabb vasolvasztókemence-lelet Burgenlandban, pp.21
Gömöri János, Római kori vasolvasztó telepek a Zsolna (Zilina) melletti Varín (Várna) határában, pp.21
Gömöri János, A régi szláv kovácsmesterség, pp.21-22
Barbalics Imre János, Ja. I. Szuncsugasev: Gornoje gyelo i viplavka metallov v drevnej Tuve / Bányászat és fémolvasztás az ősi Turában, pp.22-23
Macher Frigyes, A haithabui vas- és acéltechnológia metallográfiai vizsgálata, pp.23-25
Gömöri János, Kazimierz Bielenin: Der Rennfeuerofen mit eingetieftem Herd und seine Formen in Polen / A lemélyített tűzelőterű égetőkemencék és formáik Lengyelországban, pp.25-26
Gömöri János, Bányászati és Kohászati Lapok, pp.26-27
Mészégetés, pp.27-28
Gömöri János, Karl Hillebrand: Volkskunst der Ziegelbrenner / A téglaégetők néművészete, pp.28-29
Avar ötvös sírja Komáromban, pp.29-30
Egy régi régészeti probléma: Hogyan égett ki a vörös sánc? Tud-e segíteni az archaeometria?, pp.30


Vissza az Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató tartalomjegyzékéhez.