Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató No. 4
1985 (4. szám) Járó Márta szerk.


Elöljáróban, pp.1
Editorial, pp.1
Az Archeometriai Munkabizottság 1985. évi munkaterve, pp.2
Zimmer Károly, Népvándorláskori és középkori üvegek spektrokémiai vizsgálata, pp.2
Bezeczky Tamás, Római kori amphorák archeometriai vizsgálata, pp.2-3
Papp János, ifj., Római kori ládika fémvereteinek kémiai vizsgálata, pp.3
Papp János, ifj., Az ürömi sírkápolna ezüst tárgyainak kémiai vizsgálata során felmerült problémák, pp.3
Tímárné Balázsy Ágnes, A magyar koronázási palást szinezékeinek vizsgálata, pp.3-4
Baumann Miklós, Rafaello "Esterházy Madonna" és "Ifjú képmása" című festményeinek festékanyag-vizsgálata elektronmikroszkóppal, pp.4
T. Biró Katalin, Anyagvizsgálati eredmények korrelációja pattintott kőeszköz nyersanyagok vizsgálata példáján, pp.4-5
Járó Márta, Az archeometria határai / A torinói halotti lepel titka, pp.6-9
A munkabizottság 1985. évi munkatrerve, pp.10
Vastagh Gábor, A magyarországi üvegvárakról, pp.10-12
Gömöri János, Felhívás, pp.13
Vastagh Gábor, J. F. Healy: Mining and Metallurgy in the Greek and Roman World / Bányászat és kohászat a görög és a római világban, pp.14-15
Bakos Miklós, H. C. Bhardwaj: Aspects of Ancients Indian Technology / A régi indiai technológiák, pp.15-16
Verő József, Fülöp József: Az ásványi nyersanyagok története Magyarországon, pp.16-17
Benkő Lázár, ůj archeometriai folyóirat indult Franciaországban, pp.17
ůj archeometriai kiadványsorozatot indítottak Ausztriában, pp.17
Kardos J. - Kriston L. - Morozova O. - Trager T. - Zimmer K. - Jerem E.: Scientific investigations of the Sopron-Krautecker Iron Age pottery workshop, pp.17
A Központi Múzeumi Igazgatóság (KMI) könyvtárának archeometriai tárgyú vagy ilyen témával is foglalkozó fontosabb szerzeményei (1983. szept. - 1985. aug.), pp.18-19
Benkő Lázár, Nemzetközi Petroarcheológiai Szeminárium, Plovdiv, 1984, pp.19-20


Vissza az Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató tartalomjegyzékéhez.