Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató No. 5
1986 (5. szám) Járó Márta szerk.


Elöljáróban, pp.1
Pattantyús-Á. Miklós, A Linz környékén elrejtett nyíregyházi tűzoltókincsek felkutatására végzettgeofizikai mérések, pp.2-3
Csapó János - Költő László, Régészeti kormeghatározás csontleletek aminosavtartalma alapján, pp.3-4
Gondár Istvánné - Járó Márta - Tímárné Balázsy Ágnes, Az Esterházy gyűjtemény textíliáinak természettudományos vizsgálata, pp.4
Kriston László - Papp János, ifj., Egy 19. század eleji koporsó ezüstbrokát bélésének különös korróziója, pp.4
Gömöri János, Az Iparrégészeti Munkabizottság hírei, pp.5-7
Gömöri János, Első lépések az iparrégészeti lelőhelykataszter ügyében, pp.8
Együttműködés az OMBKE-val, pp.8-9
Ásatási hírek, pp.9
Scienza e restauro, metodi di indagine / Természettudomány és restaurálás, az azonosítás módszerei, pp.9
uj archeoometriai folyóirat jelent meg... Archaeomaterials címmel, pp.11
European Spectroscopy News, No. 67, Augustus / September 1986, pp.11
Járó Márta, 25. Nemzetközi Archeometriai Szimpozium, pp.12
T. Biró Katalin, Öskori tűzkőbányászat és kőeszköznyersanyag azonosítás a Kárpátmedencében Nemzetközi konferencia Budapest - Sümeg, május 20-22, pp.13
Visszhang: Industrial Archaeology and Archaeometry News, pp.13
T. Biró Katalin, The World Archaeological Congress, 1-7 September 1986 Southampton and London / Régészeti Világkonferencia, pp.14
Gesellschaft Deutscher Chemiker / A Német Kémikusok Társaságának (NSZK) Analitikai Kémiai Szakcsoportja Archeometriai Munkacsoport, pp.14
Elöljáróban, pp.1
Rosner Gyula, A szekszárdi avar kori település kerámiáinak eredete a neutronaktivációs analízis ereményei alapján, pp.2
Nagy Judit, Az avar kerámiák neutronaktivációs vizsgálata, pp.2
Jerem Erzsébet, A grafittartalmú vaskori kerámiákról; A vizsgálatok célja, pp.2
Kardos József, A grafittartalmú edények vizsgálata, pp.2
Vaday Andrea, Egy szarmata nöi sír ékszerleleteinek természettudományos vizsgálata / A sír és mellékletei, pp.2-3
Gegus Ernő, Az ékszeregyüttes vizsgálata lézer mikroszínkép-elemzéssel, pp.3
Bakos Miklós, A vizsgálati eredmények értékelése, pp.3
Gömöri János, A kópházi vasbányák és vaskohók feltárása, pp.3
Verő József, Geofizikai leletfelderítés a vasérclelőhely és a kohók környékén, pp.3
Csongor Éva, A vasbányában és vaskohóban talált faszén leletek 14C kormeghatározása, pp.4
Ivancsics Jenő, A vasbányák és a kohó földtani környezete és leletanyagának ásvány-kőzettani vizsgálata, pp.4
M. Albeker Mária, Az Iparrégészeti Munkabizottság hírei, pp.4
T. Nagy Erzsébet, Mesterségek és mesterművek az avarkorban, pp.5
Fekete Mária, A celldömölk-izsákfai későbronzkori raktárlelet röntgendiffrakciós vizsgálata, pp.5
T. Bíró Katalin, Irodalmi figyelő / PACT 10/1984, pp.6
Járó Márta, Irodalmi figyelő / Wiener Berichte über Naturwissenschaft in der Kunst, 1/1984 / Naturwissenschaft und Technik in der Kunst, November 1984, pp.6-7
Pattantyús-Á. Miklós, Irodalmi figyelő / Geophysics, March 1986, pp.8
Pattantyús-Á. Miklós - Verő József, A Society of Exploration Geophysicists 54. kongresszusa, pp.9-10
Pattantyús-Á. Miklós, Geofizikai módszerek a régészetben, pp.10-11
Visszhang, pp.12


Vissza az Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató tartalomjegyzékéhez.