Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató No. 6
1987 (6. szám) Járó Márta szerk.


Elöljáróban, pp.1
Az Archeometriai Munkabizottság hírei, pp.2
Pattantyús-Á. Miklós, Mikrorégió - egy hosszútávú, komplex régészeti kutatás kezdete, pp.3
Járó Márta - Gondár Erzsébet, Fémvizsgálatok, pp.4
Batári Ferenc - Tímárné Balázsy Ágnes, Anatóliai szőnyegek színezékei, pp.4
Erdőhalminé Török Klára - Kissné Bendefy Márta, Festészeti anyagok vizsgálata, pp.4
Archaeometrical Research in Hungary / Archeometriai kutatások Magyarországon, pp.4
BNV - Archeometria a vásárban, pp.5
A Francia Múzeumok Kutatólaboratóriumának kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában, pp.5
Archäologie + Chemie / Einblicke in die Vergangenheit / Régészet és kémia / Pillantás a múltba (Kiállítás és katalógus), pp.6
Nagybritanniában láttuk ..., pp.7
Az Iparrégészeti Munkabizottság hírei, pp.8
Szemán Attila, Ásatási hírek, pp.8
Gömöri János, ůjabb avarkori kohászati objektumok Zamárdi határában, pp.8
Gömöri János, Árpádkori vaskohók Röjtökmuzsajon, pp.8
Recent Advances in the Conservation and Analysis of Artifacts / A műtárgyak konzerválásának és analízisének újabb eredményei, pp.9
ICOM Committee for Conservation 8th Triennial Meeting, Sydney, Australia 6-11 September, 1987, pp.10
R. E. Jones - H. W. Catling: Science in Archaeology, pp.11
Zerstörungsfreie Prüfung von Kunstwerken / Műtárgyak roncsolásmentes vizsgálata, pp.11
Egyéb kiadványok, pp.11
Les méthodes scientifiques dans l`étude et la conservation des oevres d`art / Természettudományos módszerek a műtárgyak vizsgálatánál és konzerválásánál, pp.11
Tanácskozások, megbeszélések, konferenciák 1987, pp.12-14
Tanácskozások, megbeszélések, konferenciák 1988, pp.15
A Kulturális Örökség Európai Egyetemének 1988-as programja, pp.16
In memoriam: dr. Bérczi János, dr. Vastagh Gábor, pp.16


Vissza az Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató tartalomjegyzékéhez.