A Munkácsy Mihály Múzeum Természettudományi Osztálya

Domokos Tamás - Kertész Éva

Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba
Széchenyi u. 9., Tel/fax (36)-66-323-377

 

100 évvel ezelőtt (1899) kezdte meg a Békéscsabai Múzeumi-Egyesület a paleontológiai és ornitológiai gyűjtést Békéscsabán. Az ornitológiai gyűjtés gyakorlatilag a második világháborúig folyt, különösen intenzíven 1925 és 1945 között, amikor Dr. Tarján Tibor volt a Természetrajzi Tár őre.

A múzeumban, közel 20 évvel ezelőtt, 1980-ban alakult meg a Természettudományi Osztály három muzeológussal.

Az 1999. január 22-én megnyílt Pro Natura kiállítás 150 m2-en 5 dioráma segítségével mutatja be a Dél-Tiszántúl legjellemzőbb élőhelyeit, annak növény és állatvilágát. A kiállítás az esztétikai élmény mellett kihangsúlyozza az életterek változatosságát és fajgazdaságát is.

 

Muzeológosok:

Kertész Éva (kertesz@bmmi.hu) - növényrendszertan, ökológia és tudománytörténet

Dr. Domokos Tamás (domokos@bmmi.hu) - negyedkori és recens malakológia

Lennert József - malakológia és preparátori munka

 

Fontosabb kutatási területek:

Növényrendszertani és ökológiai kutatások a Körösök vidékén, különös tekintettel a löszgyepek növényvilágára

Dél-Kelet-Magyarország negyedkori malakofaunájának sztratigráfiája, zoogeográfiája és ökológiája.

Szárazföldi és vízi puhatestűek faunisztikai kutatása, különös tekintettel a Körösök vidékére.

Sztyeppék és erdős területek növényegyütteseinek kvadrátos vizsgálata a Dél-Kelet-Alföldön.

Puhatestűek elterjedésének kvadrátos vizsgálata a különböző növényasszociátumokban.

Körös-Maros Nemzeti Park védett területeinek vizsgálata.

Adatszolgáltatás a magyarországi puhatestűek UTM térképezéséhez.

 

Gyűjtemények:

1.Herbárium - virágos növények: 6000 tétel (DK-Magyarország)

2.Paleontológia

kvartermalakológiai: 2405 tétel (DK-Magyarország)

gerinces: 21 tétel (DK-Magyarország)

3. Mollusca: 9000 tétel (12 paratípus)

4. Insecta: 600 tétel (Békéscsaba környéke)

5. Madárpreparátum: 388 tétel

Madártojás: 115 tétel (353 darab)

6. Emlős: 103 tétel

Összesen: 18632 tétel

 

Publikációk:

Pro Natura - Időszakos Természettudományi Közlemények, 1-3.

Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 1-16. (benne természettudományos cikkekkel)