A Savaria Múzeum Természettudományi Osztálya

Vig Károly

Savaria Múzeum
H-9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9
e-mail: savmuz@axelero.hu

Történeti áttekintés: A Vasvármegyei Múzeum Természetrajzi Tárát Chernel István ornitológus alapította 1908-ban. A tárat Chernel korai halála után a hazai és a nemzetközi tudományosság kiemelkedő képviselői, Bendefy László, Gáyer Gyula, Pauer Pákay Arnold vezették. Az osztály életében Horváth Ernő munkássága jelentette a második virágkort. Tevékenysége szerteágazó volt, Közép-Európa egyik legnagyobb Pannon ősnövénygyűjteményét állította fel, megalapozta a tudománytörténeti gyűjteményt, 1976-ban megindította és haláláig (1990) szervezte az "Alpokalja Természeti Képe" kutatási programot. Az osztály életében jelentős állomás volt az 1993-1995 között végzett az "Őrség Természeti Képe" program, a terület faunisztikai kutatását számos hazai és külföldi kutató végezte.

Gyűjtemények:

Növénygyűjtemény ("Herbarium Musei Sabariensis"). Jelentősebb gyűjteménytestek: SZENCZY I., FREH A., PIERS V., WAISBECKER A., GÁYER Gy., VISNYA A., HORVÁTH E., CSAPODY I. gyűjteményei. Tételszám: 58.000.

Ősnövénygyűjtemény ("Collectio Plantae Fossiliae Musei Sabariensis"). Tízezres nagyságrendű, elsősorban pliocén korú, főleg Nyugat-Magyarországról származó anyag.

Állattani gyűjtemény. Elsősorban Nyugat-Magyarországról származó, mintegy 1.500 gerinces, kb. 250.000 rovar, 5.000 puhatestű példánya.

Tudománytörténeti gyűjtemény. Nyugat-Magyarországon dolgozó természettudósok kéziratai, levelezése, tárgyi emlékei.

Személyi állomány, kutatási tevékenység:

Dr. habil. VIG Károly (Ph.D.) osztályvezető muzeológus, entomológus. Kutatási téma: a Kárpát-medence és a Balkán-félsziget levélbogárfaunája, taxonómia. A fajok életmódjának, tápnövénykörének vizsgálata. Állattani kutatások története Nyugat-Dunántúlon, a koleopterológiai kutatások története a Kárpát-medencében.

BALOGH Lajos: botanikus muzeológus. Kutatási téma: invázív növényfajok florisztikai, növénytársulástani vizsgálata, történeti és jelenkori herbáriumok, botanikatörténet.

DANKOVICS Róbert, preparátor-gyűjteménykezelő. Kutatási téma: herpetológia. Elsősorban az Alpokalja kétéltű és hüllőfaunájának faunisztikai vizsgálata, monitoring.

SCHMIDT Ibolya, VADÁSZ Dianna preparátor-gyűjteménykezelők.

Kiadványok:

Savaria a Vas megyei Múzeumok Értesítője
Praenorica Folia historico-naturalia