Tartalom / Contents

Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop No. 2012/1.

Cikkek / Articles

"Archeometria határok nélkül – nemzetközi együttműködések eredményeinek bemutatása" (GKKI, 2011. november 17) / From the program of the annual meeting of the Archaeometry Committee of the X. Commission of the HAS: „Archaeometry without boundaries – results of international collaboration projects

Pintér Farkas, Robert Wacha, Bajnóczi Bernadett, Borsodiné Kovács Magdolna, Tóth Mária

:

Anyagtudomány és műemléki kutatás: középkori habarcsok vizsgálata a felső-ausztriai Prandegg várromából / Materialwissenschaft und Denkmalforschung: untersuchungen an mittelalterlichen Mörteln von der Burgruine Prandegg (Oberösterreich) / Analytical sciences and monument protection: research on mortar from the Mediaeval fortress Prandegg (Upper Austria)

1-10

További cikkek / Regular articles

 

Márton Péter

:

A hazai archeomágneses adatok repertóriuma 1966–2011 (Archeomágneses Mintavételi Adattár 2011) / Repertory of archaeomagnetic directional data for Hungary, 1966–2011

11-18

Merva Szabina

:

Kritikai megjegyzések az archeomágneses keltezési módszer használhatóságáról kiválasztott 10-11. századi lelőhelyek esetében / Notes on the applicability of the archaeomagnetic dating method in Hungary for selected 10-11th c. sites

19-30

Nyári Diána, Knipl István, Kiss Tímea, Sipos György

:

Environmental changes in historical times near Kecel on the Danube-Tisza Interfluve, Hungary. Archaeological research and Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating / Környezeti változások a történeti időkben Kecel környékén. régészeti kutatás és OSL kormeghatározás

31-38

Tugya Beáta, Kovács Zsófia E., Pető Ákos, Herendi Orsolya, Sándorné Kovács Judit, Melissa K. Logan, Linda S. Cummings

:

Csontvelő felhasználásának bizonyítéka Hódmezővásárhely–Kopáncs I., Olasz-tanya lelőhely (Csongrád megye) badeni település 98/103. számú gödrének kerámiájában / Evidence of bone marrow consumption in the Baden Culture based on the examination of a bowl excavated from pit 98/103 at Hódmezővásárhely–Kopáncs I., Olasz-tanya (Csongrád county) archaeological site

39-52

Merkl Ottó, Ilon Gábor

:

Rovarmaradvány egy római kori kútból Ménfőcsanak–Széles-földekről /Insect remains found in a Roman Age well located in the lands of Ménfőcsanak – Széles-földek

 

53-56

Közlemények /Other communications

T. Biró Katalin, Székely Balázs, Svingor Éva, Járó Márta

Az Archeometriai Műhely szerkesztőbizottságának új tagjai / New members of the Editorial Board

57-60

Melléklet / Appendix

 

 

 

2012/1. 1. melléklet

 

Márton Péter, Archeomágneses Mintavételi Adattár / Archaeomagnetic Sampling Repertory