Tartalom / Contents

Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop No. 2016/4.

" Az archeometriai kutatás táguló körei II."

MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága éves előadó ülése

Program

2016. november 30.

Cikkek / Articles

Péterdi Bálint, T. Biró Katalin, Tóth Zoltán, Bertalan Éva, Horváth Zsolt, Freiler Ágnes, Beke Zsuzsanna & Budai Ferenc

:

Domoszló: őrlő- és malomkő nyersanyagkitermelőhely és műhely a Mátrában: első régészeti elterjedés-vizsgálatok / Domoszló: grinding stone, millstone and quernstone exploitation and workshop site in the Mátra Mts: first studies on archaeological distribution

219-236

T. Biró Katalin; Tóth Erzsébet; Dúzs Krisztina; Puszta Sándor

:

Új eredmények a Tata, Kálvária-dombi kovabánya kutatásában / News from H-3 (Kálvária-Domb (Calvary Hill), Tata)

237-244

Szabó Géza; Kunfalvi Péter; Békefi Mónika

:

Archeometallurgiai és 3D lézerszkenneres vizsgálatok a hasfalvi korong lokális és interregionális kapcsolataihoz / Archaeometallurgical and 3D laser scanning investigations to the local and interregional connections of the Hasfalva disc

245-258

Tuzson Eszter

 

:

A fafaj-meghatározás jelentőségéről / On the importance of wood identification

 

259-266

Egyéb cikkek / Regular articles

Grynaeus András, Ilon Gábor

:

Késő középkori híd a Pinka mellékvizén (Pinkamindszent – Mindszent-Patak,  Vas megye, Nyugat-Magyarország) / Late Mediaeval bridge on the tributary of the Pinka river (Pinkamindszent – Mindszent-stream, Vas County, W Hungary)

267-272

Mozgai Viktória, Fórizs István, Bajnóczi Bernadett

:

Régészeti és történeti fémtárgyak nyersanyaga származási helyének meghatározása izotóp-geokémiai módszerrel: ólom-, ezüst- és rézizotópok együttes alkalmazása / Provenance determination of archaeological and historical metal objects with isotope geochemical method: combined use of lead, silver and copper isotopes

273-290

Közlemények /Other communications

Szikszai Zita

:

Örökségtudományi Laboratórium kiépítése az MTA Atomkiban (GINOP-2.3.3-15-2016-00029) az E-RIHS együttműködés kapcsán

291

Szikszai Zita

:

Izotóp-klimatológiai és környezetkutató (IKER) központ az MTA Atomki-ban: a recens és paleo-környezetgeokémiai kutatás-fejlesztési irányok megerősítése– GINOP-2.3.2-15-2016-00009

291-292

Lektorok

:

Az Archeometriai Műhely 2016 XIII. évfolyam 1-4 számainak lektorai

293