Tartalom / Contents

Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop No. 2021/2.

Truly interdisciplinary science! ceramic, metal, glass, and stone provenancing studies as tools to understand the archaeology of trade and exchange

EAA Session #211, 2021

Session organizers: Evelyne Godfrey, Zsolt Kasztovszky

Az European Association of Archaeologists interdiszciplináris kutatásokkal foglalkozó

#211-es szekciójának anyagából

A szekció szervezői: Evelyne Godfrey, Zsolt Kasztovszky

 

Elöljáróban / Introductory comments

SZILÁGYI, Veronika & T. BIRÓ, Katalin

:

Új korszak az AM életében? / New period in the life of AM?

 

95-96

Cikkek / Articles

Rodler, A.S.; Matthys, S.M.; Brøns, C.; Artioli, G.; SNOECK, C.; Debaille, V. & Goderis, S.

:

Investigating the provenance of Egyptian blue pigments in ancient Roman polychromy / Az egyiptomi kék festékanyagok származási helyének vizsgálata a római polikróm művészetben

 

97-108

SZILÁGYI, V.; PÉTERDI, B.; SZAKMÁNY, Gy.; JÓZSA, S.; MIKLÓS, D.G. & GYURICZA, Gy.

:

Application of heavy mineral analysis for ceramic provenance research by the micromineralogical collection of the Mining and Geological Survey of Hungary – a case study / Nehézásvány vizsgálat a kerámiák eredetkutatásának szolgálatában a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat nehézásvány gyűjteményének segítségével - esettanulmány.

109-122

DÉVAI, K.; FÓRIZS, I. & LESKÓ, M.Zs.

:

The tradition of facet-cut bowls from Pannonia: style, distribution and chemical composition / A facettált-vésett díszítésű tálak tradíciója Pannóniából: stílus, elterjedés és kémiai összetétel

123-134

Melléklet / Appendix

 

Dévai et al., Appendix

(2 p.)

További cikkek / Regular articles

TARBAY, J.G. & MARÓTI, B.

 

:

Brass brooch: a fake 'Late Bronze Age violin-bow fibula from Esztergom-Dunapart' / Sárgazréz bross: "késő bronzkori hegedű alakú fibula" hamisítványa "Esztergom-Dunapartról"

135-142

BONDÁR, M.; DEMÉNY, A.; NÉMETH, P.; KARLIK, M.; FINTOR, K. & TÓTH M.

:

Különleges „gagát” gyöngy egy különleges késő rézkori sírból / Special „jet-like” bead from a special Late Copper Age grave

 

143-156

REKECZKI, K.; FILYÓ, D.; BERTA, A.; BARTYIK, T.; WOLF, M.; TÓTH, M.; El HAMMED, D. & SIPOS, Gy.

 

:

A dombói vár tégláinak kormeghatározása termolumineszcens módszerrel / Thermoluminescence dating of brick samples from the Dombóvár Castle

157-174

Közlemények / Other communications

BAJNÓCZI, Bernadett

:

In memoriam Tóth Mária (1946-2021)

 

175-176

Melléklet / Appendix

:

Tóth Mária archeometriai tárgyú publikációi (2021. novemberig)

 

(12 p.)

T. BIRÓ, Katalin

:

Obszidián konferencia a COVID árnyékában

177-178

SZABÓ, János József

:

Könyvismertetés: Tudor Soroceanu-Eugen Sava: Die Metall-gefässe zwischen Karpaten und Westaltai während der Bronze- und Früheisenzeit

179-181

SZABÓ, János József

:

Buchrezension: Tudor Soroceanu-Eugen Sava: Die Metall-gefässe zwischen Karpaten und Westaltai während der Bronze- und Früheisenzeit

(179-181)

T. DOBOSI, Viola

:

Könyvismertetés: Környezettörténet. Tanulmányok Sümegi Pál professzor 60 éves születésnapi köszöntésére

181-184