Archeometriai Műhely - új elektronikus folyóirat

A Magyar Nemzeti Múzeumban 2000. február 27-én indítottuk meg azt a vitaülés-sorozatot, amiből ez a folyóirat "kinőtt".

Célunk az volt - és ma is az - hogy a régészeti leletek, jelenségek és műtárgyak vizsgálatával kapcsolatos interdiszciplináris kutatásokat érthetővé, beláthatóvá és ellenőrizhetővé tegyük, a kölcsönös tájékoztatás jegyében. A különféle szakterületek képviselőinek rendszeres vitafórumot szeretnénk biztosítani, ahol nem csak az eredményekről, de a nyitott kérdéseikről is szó esik.

A Műhely körül kialakult kreatív légkör már eddig is több tartós együttműködés alapjait vetette meg; az eredmények viszont gyakran elsikkadnak, megfelelő közlési fórum hiányában.

Ugyanez mondható el az örvendetesen beindult szakképzésről: újabban számos kitűnő munka született, illetve készül diplomamunkaként, diákköri dolgozatként és PhD disszertációként. A nemzeti és nemzetközi tudományos programok, pályázatok eredményeképpen is sok vizsgálati adat, természettudományos szemléletű módszerekkel kialakított régészeti eredmény születik. Az egyes területek szakfolyóiratai nem vállalkozhatnak arra, hogy a vizsgálatok eredményeként született adatokat teljes terjedelmükben közzé tegyék, így az értékes és költséges információ közöletlen marad. Szükségét látjuk tehát egy olyan folyóiratnak, amely alkalmas az új eredmények gyors és könnyen hozzáférhető közlésére.

Erre a legmegfelelőbbnek egy olyan referált, bejegyzett elektronikus folyóirat látszik, amely rögzített, archivált formában kellő rendszerességgel megjelenik. Terveink szerint évi 3 számot indítunk, amelyekhez a következő, merőben technikai jellegű lapzárta tartozik:

január 31

május 31

szeptember 30

Milyen közleményeket várunk?

Természetesen, elsősorban az aktuális Archeometriai Műhelyek anyagát szeretnénk közölni maradandó módon is. Ezek mellett szívesen látunk archeometriai tárgyú tanulmányokat, rövid közleményeket, konferencia beszámolókat és aktuális archeometriai tárgyú rendezvényekről szóló információkat.

A benyújtott közleményeket .pdf formátumban szerkesztve, letölthetően de nem módosíthatóan tesszük közzé az alábbi címen:

www.ace.hu/am

Az egyes köteteket nyomtatott formában is megjelentetjük archiválási célból, eljutatva ezeket azokba a szakkönyvtárakba, ahol ilyen jellegű információk várhatóan jól hasznosulnak. A nyomtatott kötetek önköltségi áron előfizethetőek / megrendelhetőek.

 

Formátum

A benyújtott közleményeket elektronikus formában kérjük. A formai ajánlásokat az Útmutató a szerzőknek tartalmazza.

A közlemény tartalmazza a (nyomtatásban is megjelenő) Cikket, amelynek szerkesztett hossza ne haladja meg a 10 oldalt. Tartalmazhat ezen kívül tetszőleges mennyiségű, de a Cikk szövegéhez szervesen kapcsolódó elektronikusan mellérendelt Mellékletet, amelyet a hálózati változaton szerkesztői változtatás nélkül, hiperhivatkozásként rendelünk a cikkhez, digitális archívumban elhelyezve. Ez lehet táblázat, térkép stb. melyeknek terjedelme meghaladja a cikk kereteit. A nyomtatott verzióban a Cikk teljes szövege jelenik meg, míg a Mellékleteket az archiválásra szánt kötetekben CD-n mellékeljük.

A visszajelzések különösen fontosak számunkra, mert nem titkolt célunk, hogy szeretnénk az új folyóirat részére megfelelő impact factort is bejegyeztetni, hogy a közlemények ne csak a szerzők eredményeit rögzítsék, de tudományos előmenetelükhöz is hozzájáruljanak.