Az országgyûlés díszülése, 1896Az országgyûlés díszülése az új Országház kupolatermében. Károlyi Tibor gróf, a fõrendiház alelnöke megnyitó beszédét mondja. Tõle balra Szilágyi Dezsõ, a képviselõház elnöke ül, jobbra Gyulai Pál, a fõrendiház jegyzõje. Gyulaitól jobbra: Eötvös Loránd, Podmaniczky Frigyes, Darányi Ignác, Zichy Jenõ gróf, Schlauch Lõrinc bíboros, Wlassics Gyula, Fejérváry Géza és Khuen-Héderváry Károly. Balra: Bánffy Dezsõ, Jókai Mór, Wekerle Sándor, 1896. június 8. - B. Hirsch Nelli rajza
"A törvényhozás... a magyar államezeréves fennállásának emlékét örök idõkre törvénybe iktatja."

Vissza a Képlistához

Vissza a Kiállításhoz