Tartalom / Contents

Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop No. 2022/2.

„SZERESD A MAGAD KIS MESTERSÉGÉT...” – AZ ARCHEOMETRIA SZEREPE A RÉGÉSZETBEN, A MŰVÉSZETTÖRTÉNETBEN ÉS A RESTAURÁLÁSBAN / THE ROLE OF ARCHAEOMETRY IN ARCHAEOLOGY, ART HISTORY AND CONSERVATION SCIENCE

 

Előadóülés Tóth Mária (1946-2021) tiszteletére / In honour of Mária Tóth (1946-2021)

2021.11.30

 

Az MTA X. Osztály Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Albizottsága, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Archeometriai Műhelye és a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében

 

 

Cikkek / Articles

LŐVEI Pál

:

Tóth Mária emlékezete / In memoriam Mária Tóth

95-98

GALAMBOS, Éva; LIPTAY, Éva; TUZSON, Eszter

:

Egy különleges ókori egyiptomi halotti szobor egyiptológiai és archeometriai vizsgálata / Egyptological and scientific analyses on a unique Ancient Egyptian funerary figurine

 

99-112

WALTER, Dorottya; SZILÁGYI, Veronika

:

Late Sarmatian pottery workshop in Nagymágocs–Paptanya / Késő szarmata fazekasműhely Nagymágocs–Paptanyán

113-124

KREITER, Attila; WALTER, Dorottya; VIKTORIK, Orsolya

:

The Late Sarmatian micaceous-pebbly ceramic conundrum revisited: petrographic analysis of ceramics from Sándorfalva–Eperjes and Nagymágocs–Paptanya settlements / A késő szarmata kori kavicsos-csillámos kerámiák rejtélyének vizsgálata: Sándorfalva-Eperjes és Nagymágocs-Paptanya telepek kerámiáinak petrográfiai elemzése

125-136

PIROS, Réka; MOZGAI, Viktória; BAJNÓCZI, Bernadett

:

Hun kori lószerszámveretek új régészeti és archeometriai eredményei Árpás, Pannonhalma, Zugló és Szederkény lelőhelyekről / New archaeological and archaeometric results of Hunnic-Period horse tacks from Árpás, Pannonhalma, Zugló and Szederkény

137-154

HORVÁTH, Eszter; MOZGAI, Viktória; MAY, Zoltán; BAJNÓCZI, Bernadett

:

Hun kori örökség – a nagyváradi polikróm aranycsüngő / Inherited from the Hunnic Period – the polychrome gold pendant from Nagyvárad (Oradea)

155-174

BIRÓ, Veronika; HAJTÓ, Kornélia; CZIFRÁK, László; BAJNÓCZI, Bernadett

:

Egy Zsolnay pirogránit kültéri váza restaurálásához kapcsolódó anyagvizsgálatok / Conservation-related material analyses of a Zsolnay outdoor pyrogranite vase

175-188

RIDOVICS, Anna; BAJNÓCZI, Bernadett; KASZTOVSZKY, Zsolt; MARÓTI, Boglárka

:

Sugárzó szépség – uránüvegek a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében / Radiating beauty – uranium glasses in the collection of the Hungarian National Museum

189-208

Közlemények / Other communications

KASZTOVSZKY, Zsolt

:

Beszámoló a 43. International Symposium on Archaeometry (2022. május 16 – 20, Lisszabon, Portugália) konferenciáról

209-212