ICOM-MNB Elnökség

Az elnökség tagjainak névsora

tovább english

Gyakran ismételt kérdések

Válaszokat találhat a felénk leggyakrabban feltett kérdéseken között az önt érdkelő témákban

tovább

ICOM-MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA

1014, BUDAPEST, Szent György tér 2 Telefon: +36-1-4878-893

Hogyan lehetek ICOM-tag?
1.) Válasszon tagsági kategóriát a honlapunkról. (Személyre szóló vagy intézményi – személyre szólóból: egyéni, hallgatói vagy nyugdíjas).
2.) Nézze meg, hogy minden feltételnek eleget tud-e tenni a választott kategóriával kapcsolatban.
3.) Gyűjtse össze a szükséges ajánlásokat, motivációs levelet. (Utóbbiban azt kell magyarul, valamint angolul/franciául/spanyolul megfogalmaznia, milyen módon kötődik a múzeumi közgyűjteményekhez.)
4.) A hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap-együttest (az angol és a magyar változatot is), küldje el az ICOM MNB Titkárságára a Technikai Titkárnak (Kürti Anita, BTM).
5.) Várja meg az ICOM MNB értesítését.
6.) Ha a válasz kedvező, fizesse be az aktuális éves tagdíjat.
7.) Számoljon azzal, hogy a befizetést követően is jelentős várakozási idő után (várhatóan 2-3 hónap) jut hozzá kártyájához, amely Párizsban készül el, de Ön a Magyar Nemzeti Bizottságtól kapja majd kézhez.
8.) Írásban és telefonon jelezzük Önnek, ha kártyája átvehető.
9.) Ettől kezdve a kártyán csak az éves bélyeget kell cserélni, amelyhez Titkárságunkon a Technikai Titkárnál (Kürti Anita, BTM) előzetes egyeztetés után tud hozzájutni.

Új tag vagyok. Hogy jutok a kártyámhoz?
Miután a Magyar Nemzeti Bizottság jóváhagyta és továbbította Párizsnak a jelentkezését, és kérelme ott is jóváhagyást nyert, be kell fizetnie Titkárságunkon a Technikai Titkárnál (Kürti Anita, BTM) az éves tagdíjat. Ezt követően Párizsban kiállítják a névre szóló kártyáját, és regisztrációs számot csatolnak a nevéhez. Ennek átfutási ideje legalább 3-8 hét. Tehát előző év végén történő jelentkezés esetén is legjobb esetben is kb. március végére kapja kézhez a kártyát, amelyet személyesen vagy írásbeli meghatalmazással vehet át a Titkárságunkon a Technikai Titkárnál (Kürti Anita, BTM). Ettől kezdve mindenki a saját felelősségére kezeli a kártyáját (vidékre vagy külföldre küldi stb.). Postai, illetve külföldre történő továbbítást nem vállalunk.

Vegyem-e fel a kapcsolatot közvetlenül az ICOM párizsi központjával? Gyorsítja-e ez az ügyintézést?
Az ICOM párizsi Főtitkársága kifejezetten kéri, hogy azokban az országokban – így Magyarországon is – ahol Nemzeti Bizottság működik, ott az adminisztratív ügyeket a Nemzeti Bizottság útján, a megadott e-mail címet, telefonszámokat használva, Titkárunk (dr. Szoleczky Emese, HTM) és a Titkárság, pontosabban a Technikai Titkár (Kürti Anita, BTM) tudtával intézzék. – A közvetlen megkeresés tapasztalatunk szerint inkább zavart és késedelmet okoz, időben semmiképpen nem jelent nyereséget az ügyintézés során. Gondoljunk arra, hogy a világ minden tájáról egyszerre érkeznek be a kérdések, kérések. Ennek megfelelően türelmesnek kell lennünk.

Hallgatói kártyám van, de hallgatói jogviszonyom megszűnt. Szeretném továbbra is fenntartani a tagságomat – mi a teendőm?
Kérjük, hogy ne csak szóban, hanem a megadott e-mail címen is jelezze ezt a változást a Titkárnak (dr. Szoleczky Emese, HTM) a következő adatokkal:

  • név:
  • az ICOM-kártya regisztrációs száma (A kártya bal alsó sarkában található szám)

Miután ez a változás érinti tagsági státuszát is, kérjük, töltse ki a jelentkezési lap-együttest (az angol és a magyar változatot is), jelezze ezekben a változásokat. Ettől kezdve az ICOM szavazati joggal rendelkező tagjává válik.
A bejelentést követően az ICOM MNB jelzi a státuszban bekövetkezett változást és megigényli az új kártya küldését. Ennek átfutási ideje minimum 3-5 hét.
Tapasztalatunk szerint érdemes még az év folyamán jelezni a csere-igényt, az év végéig használni a régi kártyát és az új bélyeggel együtt átvenni az új egyéni kártyát.
A kártya cseréje díjmentes.
Az új kártya kézhezvételekor a Titkárságon a Technikai Titkárnak (Kürti Anita, BTM) le kell adni a régi kártyát.
A kártyacsere év közben folyamatosan kérhető.

Elvesztettem a kártyámat; mi a teendőm?
Kérjük, hogy ne csak szóban, hanem a megadott e-mail címen is jelezze ezt a problémát a Titkárnak a következő adatokkal:

  • a kártyatulajdonos neve
  • az ICOM-kártya regisztrációs száma (A kártya bal alsó sarkában található szám, az intézményi kártyák esetében azonos! – intézmény esetén az elvesztett kártyák darabszámát is kérjük megadni)
  • az elvesztés helye, időpontja

A bejelentést követően az ICOM MNB jelzi a kártya elvesztését az ICOM párizsi Főtitkárságának és kéri annak pótlását. Ennek átfutási ideje minimum 3-5 hét.
Az év közben elveszett, érvényes éves bélyeggel ellátott kártya pótlása díjmentes.
A kártya pótlása egy évben egyszer kérhető.

A kártyám elnyűtt, kopott, töredezett, szeretném kicserélni. Mit tegyek?
Kérjük, hogy ne csak szóban, hanem a megadott e-mail címen is jelezze ezt a problémát a Titkárnak (dr. Szoleczky Emese, HTM) a következő adatokkal:

  • név:
  • az ICOM-kártya regisztrációs száma (A kártya bal alsó sarkában található szám, az intézményi kártyák esetében azonos! – intézmény esetén a cserélendő kártyák darabszámat is kérjük megadni)

A bejelentést követően az ICOM MNB jelzi a kártyacsere kérését a párizsi Főtitkárságnak, és megigényli az új küldését. Ennek átfutási ideje minimum 3-5 hét.
Tapasztalatunk szerint érdemes még az év folyamán jelezni a csere-igényt, és a sérülés mértékétől függően lehetőség szerint az év végéig használni a régit és az új bélyeggel együtt átvenni az új kártyát.
A kártya cseréjét díjmentesen végzik.
Az új kártya megérkezésekor a Titkárságon a Technikai Titkárnak (Kürti Anita, BTM) le kell adni a régi kártyát.
A kártyacsere év közben folyamatosan kérhető.

A kártyám kettétört – összeragasztottam. Ugye, így is érvényes?
Átmenetileg és némi szerencsével – talán. Kártyája cserére szorul, a kellemetlenségek elkerülése érdekében gondoskodjon annak mielőbbi cseréjéről!
Kérjük, hogy ne csak szóban, hanem e-mailben is jelezze ezt a problémát a Titkárnak (dr. Szoleczky Emese, HTM) a következő adatokkal:

  • név:
  • az ICOM-kártya regisztrációs száma (A kártya bal alsó sarkában található szám, az intézményi kártyák esetében azonos! – intézmény esetén a cserélendő kártyák darabszámat is kérjük megadni)

A bejelentést követően az ICOM MNB jelzi a kártyacsere kérését a párizsi Főtitkárságnak, és megigényli az új küldését. Ennek átfutási ideje minimum 3-5 hét.
A kártya cseréjét díjmentesen végzik.
Az új kártya kézhezvételekor a Titkárságon a Technikai Titkárnak (Kürti Anita, BTM) le kell adni a régi kártyát.

Meddig érvényes a kártyám?
A kártya akkor tekinthető érvényesnek, ha az adott év bélyege rá van ragasztva. Érvényességi ideje adott naptári év január 1-jétől december 31-éig tart. Lehetséges, hogy némely múzeumok – a már évek óta a Főtitkárság által nem támogatott szokás szerint – következő év első hónap(jai)ban még elfogadják az előző éves bélyeggel ellátott kártyát, azonban nem sértődhetünk meg, ha ezt nem teszik.

Mikor tudom a következő éves bélyeget megszerezni a kártyára?
Az előző naptári év november vége felé a Titkár (dr. Szoleczky Emese, HTM) e-mailben értesíti a tagságot a bélyegek megérkezéséről és átvételi lehetőségéről. Ugyanekkor az információ a honlapon is megjelenik, az aktuális bélyeg-árakkal együtt.
Ezt követően átutalással vagy személyesen be lehet fizetni az összeget a Technikai Titkárnál, (Kürti Anita, BTM), de a személyes megjelenés előtt mindenképpen ajánlatos e-mailben vagy telefonon időpontot egyeztetni vele. A tagdíjukat átutalással teljesítők is vele vegyék fel a kapcsolatot a bélyeg átvétele tekintetében, hasonlóképpen a tagdíjbefizetésről kiállítandó számla részleteiről is.
A kedvezményes diák és a nyugdíjas befizetés csak személyesen intézhető, az érintettek mindenképpen vigyék magukkal az érvényes diákigazolványukat ill. nyugdíjszelvényüket!
A bélyegeket ajánlatos január-február folyamán mindenképpen kifizetni és átvenni, mert a Nemzeti Bizottság köteles adott határidőig átutalni a befizetéseket a párizsi Főtitkárságnak és jelenteni az aktuális taglétszámot. Tekintettel ennek költségvonzataira, kerüljük a megadott határidőn-túli befizetéseket!

Mennyi az éves tagdíj?
A tagdíjak mértéke az adott ország nemzeti jövedelme alapján történő Főtitkársági besorolástól függ. Az éves tagdíj összegeit kategóriánként a Főtitkárság ajánlása alapján a Nemzeti Bizottság határozza meg. Intézmények esetén ez az összeg az intézmény éves költségvetésének függvénye, adott kategóriához adott kártyát kapnak felhasználásra. – A kedvezményes diák és a nyugdíjas befizetés csak személyesen intézhető, az érintettek mindenképpen vigyék magukkal az érvényes diákigazolványukat ill. nyugdíjszelvényüket!

Hol fogadják el az ICOM-kártyát?
Sajnos nem létezik olyan lista, amelyről ilyen jellegű tájékoztatást kaphat.
Elvileg mindazon országokban, amelynek intézményei csatlakoztak az ICOM-hoz, az állami fenntartású intézmények kötelesek elfogadni a felmutatott és érvényes kártyát. Sok esetben az egyházi, illetve a magánfenntartású intézmények is hajlandóak rá kedvezményt adni, vagy más módon figyelembe venni. Ugyanakkor tapasztalatunk szerint országonként változó mértékű a kártya elfogadása, s bár mindenképpen érdemes vele megpróbálkozni, de semelyik intézmény nem kötelezhető rá, különösen nem időszaki kiállítások esetében. Jó hír, hogy nem kell vele sorban állni: soron kívüli belépést tesz lehetővé.

Intézményi kártyával utazom külföldre. Kell-e magammal vinni valamilyen igazolványt?
Amennyiben intézményi kártyával, egy intézmény munkatársaként utazik külföldre, ajánlatos kitöltenie azt a formanyomtatványt, amely a honlapunkon elérhető.. Ezen mindenképpen szerepeljen az intézmény magyar és angol vagy francia vagy spanyol (nyelvterülettől függően) megnevezése, az Ön neve, valamint az, hogy mettől meddig (dátum) használja majd a kártyát. Ne csodálkozzon azon sem, ha mindezek mellett valamilyen azonosító dokumentumot (pl. útlevél, jogosítvány) kérnek Öntől.

Van-e joga a meglátogatott intézménynek az ICOM-kártya bemutatásakor valamilyen igazolványt kérni?
Igen, van! Az egyéni kártya nem ruházható át, tehát az illetőtől kérhetik, hogy azonosítsa magát. Az intézményi kártyához is kérhetik a tagintézmény támogató dokumentumát.
Sok helyen találkozhatunk azzal is, hogy elektronikusan nyilvántartják az aktív ICOM-tagok kártyáit. Ezért fontos, hogy megjegyezzük ICOM regisztrációs számunkat. (A kártya bal alsó sarkában található szám, az intézményi kártyák esetében azonos!)

Családtagom is ICOM-tag szeretne lenni – van-e erre lehetőség.
Amennyiben nem szakmabeli, erre nincsen mód.