ICOM-MNB Elnökség

Az elnökség tagjainak névsora

tovább english

Gyakran ismételt kérdések

Válaszokat találhat a felénk leggyakrabban feltett kérdéseken között az önt érdkelő témákban

tovább

ICOM-MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA

1014, BUDAPEST, Szent György tér 2 Telefon: +36-1-4878-893

ICOFOM


Muzeológiáért felelős Nemzetközi Bizottság


Az ICOFOM a muzeológiai viták legfőbb nemzetközi fóruma. A muzeológia – tág értelemben – a kulturális és természeti örökség megőrzésével, értelmezésével és kommunikációjával kapcsolatos egyéni vagy kollektív emberi tevékenység elméleti megközelítésével, valamint a speciális ember/tárgy viszony szociális hátterével foglalkozik. Noha a muzeológia vizsgálati területe sokkal szélesebb egy adott múzeum tanulmányozásánál, az főként a múzeum társadalomban betöltött funkcióit, tevékenységét és szerepét vizsgálja, mint a kollektív emlékezet letéteményese. Az ICOFOM a különböző múzeumi szakmákkal is foglalkozik. Fontos szempont az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának tanulmányozása. A múzeumi munka gyakorlati aspektusait muzeográfiának vagy – a kiállításokra vonatkoztatva – expográfiának nevezzük. Az évente megrendezésre kerülő konferenciák teljes dokumentációja az ICOFOM Tanulmány Sorozatban jelenik meg. Hírlevél tájékoztatja a tagokat a bizottság tevékenységéről.

hivatalos weboldal