Tartalom / Contents

Archeometriai Műhely 2009/1. szám

Cikkek / Articles

 

 

 

A geokémiai interpretáció jelentősége az archeometriai kutatásban. Előadóülés az MTA Geokémiai Kutatóintézetben 'A Magyar Tudomány Ünnepe' alkalmából, 2008. november 19.

Bánffy Eszter

:

Földindulás? A régészet válsága és változása napjainkban / Landslide? The crisis and changes in archaeologyin our days

1-4

T. Biró Katalin

:

Geokémiai vizsgalati lehetőségek őskori kőeszközökön / Potentials of geochemical investigation of prehistoric stone tools

5-10

Szakmány György

:

Magyarországi csiszolt kőeszközök nyersanyagtípusai az eddigi archeometriai kutatások eredményei alapján / Types of polished stone tool raw materials in Hungary

11-30

Kasztovszky Zsolt, T. Biró Katalin, Markó András, T. Dobosi Viola

:

Pattintott kőeszközök nyersanyagainak roncsolásmentes vizsgálata Prompt Gamma Aktivációs Analízissel / Non-destructive analysis of chipped stone artefacts by PGAA

31-38

Havancsák Izabella, Bajnóczi Bernadett, Tóth Mária, Kreiter Attila, Szöllősi Szilvia

:

Kelta grafitos kerámia: elmélet és gyakorlat dunaszentgyörgyi kerámiák ásványtani, petrográfia és geokémiai vizsgálatának tükrében / Celtic graphitic pottery: theory and practice in the light of mineralogical, petrographic and geochemical study of ceramics from Dunaszentgyörgy (S-Hungary)

39-52

Dági Marianna

:

Attribúció, technika, archaeometria. Módszerek az ékszerkutatáshoz / Attribution, technique, archaeometry. Methods for the investigation of jewellery.

53-60

Sipos György, Papp Szilárd

:

Terrakotta műalkotások eredetiségvizsgálata és kormeghatározása termolumineszcens módszerrel, Szépművészeti Múzeum, Budapest / Thermoluminescent authenticity testing and dating of terracotta artefacts, Museum of Fine Arts, Budapest

61-74

Pintér Farkas, Bajnóczi Bernadett, Tóth Mária, Johannes Weber

:

Törökkori hidraulikus vakolatok és habarcsok a Budapesti Császár-fürdőből / Hydraulic mortars and plasters of the Ottoman Császár Bath (Budapest)

75-80

Bajnóczi Bernadett, Tóth Mária, Dobosi Gábor

:

Ónmázas kerámiák technológiai jellegzetességeinek kimutatása Giovanni di Nicola Manzoni majolika tintatartójának példáján / Detection of technological characteristics of tin-glazed pottery – the case study of Giovanni di Nicola Manzoni’s majolica inkstand

81-94

Melléklet / Appendix

 

2009/1. 1. melléklet

:

Havancsák et al., [A vizsgált minták leírása / Description of the samples analysed]

 

 

*

A nyomtatási költségeket az NKA támogatta